Hướng dẫn reload cấu hình dịch vụ Prometheus

364

Hướng dẫn reload cấu hình dịch vụ PrometheusCuongquach.com | Một trong những câu hỏi cũng khá phổ biến khi quản lý dịch vụ giám sát Prometheus thời gian đầu, đó là có cách nào để reload config mà không cần phải khởi động lại dịch vụ Prometheus mỗi lần thay đổi hay không ?

lam-sao-reload-config-prometheus

Tin vui là bạn có cách để reload config Prometheus đấy. Tính đến phiên bản Prometheus lúc viết bài này 2.x thì bạn có 2 cách để thực hiện việc này :

  • Gửi tín hiệu SIGHUP đến pid của tiến trình Prometheus
  • Gửi HTTP Post đến API Prometheus

1. Tín hiệu SIGHUP

Gửi tín hiệu SIGHUP đến pid của tiến trình Prometheus nhìn chung là cách khá củ chuối, nhưng Prometheus có hỗ trợ thì bạn sử dụng cách này cũng được.

Xác định pid của tiến trình Prometheus.

Gửi tín hiệu SIGHUP đến Prometheus.

Khi bạn xem trạng thái dịch vụ Prometheus sẽ thấy có log ghi nhận việc reload file config thành công hay thất bại.

Nếu mà không reload được cấu hình Prometheus thì thường sẽ có log như thế này :

2. Gửi HTTP Post đến API Prometheus

Bạn cần kích hoạt tính năng ‘web.enable-lifecycle‘ trong file khởi động dịch vụ Prometheus.

Khởi động lại dịch vụ Prometheus.

Giờ nếu bạn muốn reload config của dịch vụ Prometheus, bạn chỉ cần gọi lên API URL của Prometheus theo cú pháp dưới để báo Prometheus reload config mới.

Khi bạn kiểm tra lại trạng thái dịch vụ Prometheus sẽ thấy log reload config giống như cách 1.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here