Ebook 1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải dành cho Sinh viên (PDF)

Ebook 1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải Cuongquach.com | Bạn là sinh viên vừa bước vào giảng đường Đại Học? Hay là một bạn trẻ đang tiếp cận lập trình C/C++. Dù bạn là ai và làm gì ?! Thì khi học lập trình C/C++ bạn cũng sẽ rất cần các thử thách về đề tài bài tập để có thể trau dồi kiến thức lập trình cho bản thân. Vậy đừng ngại download tài liệu 1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải tại Cuongquach.com .

1000-bai-tap-lap-trinh-c-c-plus-plus-pdf

Thông tin chung về ebook “1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải”

Tên tài liệu :  1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải
Tác giả : Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Số ebook: 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/C C++
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mở đầu ebook “1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải”

Với gần 1000 bài tập lập trình dành cho ngôn ngữ C/C++ cùng với đó là các đáp án lời giải nằm ở link liên kết tiêu đề các bài tập trong file word, bạn hoàn toàn tự tin chinh phục ngôn ngữ lập trình C.

Hãy theo Quy tắc 10.000 giờ của các vĩ nhân. Bạn cứ code đủ 10.000 giờ bạn sẽ thành chuyên gia. Hãy nhìn gương để kiên trì xây sự nghiệp cho mình: “Trong khoảng thời gian bảy tháng hồi năm 1971, Bill Gates và nhóm bạn của ông đã sử dụng máy tính suốt 1.575 giờ đồng hồ trên máy chủ của ISI, tính trung bình là 8 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần.”

Mục lục ebook “1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải”

+ Table of content

Mình xin liệt kê 30 bài tập lập trình C/C++ đầu tiên nằm trong cuốn tài liệu này.

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)
Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1
Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + 2n + 1/ 2n + 2
Bài 9: Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N
Bài 10: Tính T(x, n) = x^n
Bài 11: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N
Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n
Bài 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n
Bài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1
Bài 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Bài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N
Bài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!
Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!
Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!
Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n
Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n
Bài 23: Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương n
Bài 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n
Bài 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài 26: Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n
Bài 27: Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương n
Bài 28: Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó
Bài 29: Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25
Bài 30: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số hoàn thiện hay không

Link download ebook “1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Core Java Volume I & II 10th Edition (PDF)
Next article[Chia sẻ] Khoá học Khám phá thế giới ngầm của Hacker (Video)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !