Ebook VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive (PDF)

Ebook VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive Cuongquach.com | Nếu bạn đang quản trị một hệ thống ảo hoá hạ tầng VMware vSphere thì hẳn bạn cũng quan tâm đến việc mở rộng hạ tầng với việc xây dựng các cụm phân tán (cluster). Vậy thì với cuốn sách này, bạn sẽ được học và nghiên cứu về các nội dung kĩ thuật chuyên môn cao liên quan đến mở rộng hạ tầng ảo hoá cùng phiên bản mới nhất thời điểm 2019 là VMware vSphere 6.7. Vậy đừng ngại download tài liệu VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive tại Cuongquach.com .

ebook-vmware-vsphere-67-clustering-deep-dive-pdf

Có thể bạn cũng quan tâm :
Download VMware vSphere 7 ISO

Thông tin chung về ebook “VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive”

Tên tài liệu :  VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive
Tác giả : Frank Denneman, Duncan Epping, Niels Hagoort
Số trang: 565
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Ảo Hoá/VMware
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mở đầu ebook “VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive”

Ebook “VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive” cung cấp kiến ​​thức và chuyên môn cần thiết để tạo ra một cơ sở hạ tầng đám mây dựa trên nền tảng vững chắc của vSphere HA, vSphere DRS, vSphere Storage DRS, Storage I/O Control và Network I/O Control. Nó giải thích các khái niệm và cơ chế đằng sau các tính năng này cho phép bạn đưa ra quyết định tốt nhất dựa trên sự hiểu biết sau khi nghiên cứu.

Cuốn sách bao gồm các ví dụ trường hợp mở rộng cụm cluster cùng tất cả các cài đặt cần thiết để tạo được một cụm phân tán vSphere đầy đủ chức năng và xem xét tất cả các tình huống lỗi cùng ảnh hưởng của chúng đối với khối lượng công việc hiện có. C

Cuốn sách này đưa bạn vào các lĩnh vực chuyên môn của HA, DRS, DRS lưu trữ, SIOC và NIOC và cung cấp cho bạn các công cụ để hiểu và thực hiện lab. Ví dụ: chính sách kiểm soát HA, nhóm tài nguyên DRS, cụm dữ liệu, nhóm tài nguyên mạng và cài đặt phân bổ tài nguyên. Mỗi phần chứa các nguyên tắc thiết kế cơ bản có thể được sử dụng để thiết kế, thực hiện hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng VMware.

Mục lục ebook “VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive”

+ Table of content

INTRODUCTION AND ACKNOWLEDGEMENTS 9
FOREWORD 11
HIGH AVAILABILITY 15
INTRO TO VSPHERE HIGH AVAILABILITY 17
vSphere 67 20
COMPONENTS OF HA 25
HOSTD Agent 27
vCenter 28
FUNDAMENTAL CONCEPTS 31
Master Agent 32
Slaves 35
Heartbeating 39
Network Heartbeating 39
Datastore Heartbeating 40
Isolated versus Partitioned 43
VM Protection 47
RESTARTING VIRTUAL MACHINES 53
Restart Priority and Order 54
Restart Retries 61
Isolation Response and Detection 68
Isolation Detection 74
VSAN AND VVOL SPECIFICS 89
HA and vSAN 89
HA and Virtual Volumes 98
ADDING RESILIENCY TO HA 107
Corner Case Scenario: Split-Brain 110
ADMISSION CONTROL 113
Admission Control Policy 114
Admission Control Algorithms 116
Cluster Resource Percentage Algorithm 116
Failover Hosts 132
Performance Degradation 133
Decision Making Time 135
VM AND APPLICATION MONITORING 145
Why Do You Need VM/Application Monitoring? 146
How Does VM/App Monitoring Work? 147
VM Monitoring Implementation Details 149
Application Monitoring 150
VSPHERE HA INTEROPERABILITY 155
HA and Storage DRS 155
Storage vMotion and HA 155
HA and DRS 156
DPM and HA 159
Proactive HA 160
ADVANCED SETTINGS 165
How Do You Configure these Advanced Settings? 165
Most Commonly Used 166
VSPHERE DISTRIBUTED RESOURCE SCHEDULER 169
INTRODUCTION TO VSPHERE DRS 171
Requirements 172
Cluster Level Resource Management 173
DRS Cluster Settings 174
DRS Automation Levels 176
Initial Placement 180
vCenter Sizing 182
Supporting Technology 187
vMotion 187
Conclusion 196
RESOURCE DISTRIBUTION 197
DRS Dynamic Entitlement 197
Resource Scheduler Architecture 198
Dynamic Entitlement Target 202
Resource Contention 205
Resource Allocation Settings 206
Reservation 207
Shares 211
Limits 221
Tying it All Together 222
RESOURCE POOLS AND CONTROLS 223
Root Resource Pool 223
Resource Pools 225
Resource Pool Resource Allocation Settings 230
Shares 230
The Resource Pool Priority-Pie Paradox 239
Resource Pool-Level Reservation 246
Expandable Reservation 254
Resource Pool Limit 259
CALCULATING DRS RECOMMENDATIONS 261
When is DRS Invoked? 261
Recommendation Calculation 262
Imbalance Calculation 262
Network Aware DRS 275
IMPACTING DRS RECOMMENDATIONS 279
DRS Additional Options 279
VM Distribution 280
Memory Balancing in Non-Overcommitted Clusters 281
CPU Over-Commitment (DRS Additional Option) 287
AggressiveCPUActive 290
VM Size and Initial Placement 291
MaxMovesPerHost 292
Placement Rules 294
VM Overrides 302
The Impact of DRS Automation Levels on Cluster Load Balance 304
DISTRIBUTED POWER MANAGEMENT 307
Calculating DPM Recommendations 310
Power-Off Recommendations 315
Recommendation Classifications 322
Guiding DPM Recommendations 324
VSPHERE STORAGE DRS 327
INTRODUCTION TO VSPHERE STORAGE DRS 329
Resource Aggregation 330
Initial Placement 330
Load Balancing 331
Affinity Rules 333
Datastore Maintenance Mode 334
Requirements 334
STORAGE DRS INITIAL PLACEMENT 335
STORAGE DRS LOAD BALANCING 353
Space Load Balancing 354
I/O Load Balancing 359
Load Balancing Recommendations 368
Invocation Triggers 370
Recommendation Calculation 372
DATASTORE CLUSTER CONFIGURATION 375
Creating a Datastore Cluster 376
ARCHITECTURE AND DESIGN OF DATASTORE CLUSTERS 387
Connectivity 387
Datastores 396
VM Configuration 397
Disk Types 402
VM Automation Level 407
Interoperability 407
Storage DRS Integration with Storage Profiles 412
AFFINITY RULES 421
Storage DRS Rules 422
Violate Anti-Affinity Rules 427
DATASTORE MAINTENANCE MODE 431
Automation Mode 431
QUALITY CONTROL 439
STORAGE I/O CONTROL 441
SIOC Explained 445
Storage Fairness 445
Latency Threshold Computations 447
I/O Injector 448
Queue Depth 451
SIOC Logging 454
Communication Mechanism 455
Local Scheduler 457
Datastore-Wide Scheduler 459
VAIO 463
Statistics Collection Only 467
Storage I/O Allocation 469
Shares 469
Limits and Reservations 470
Interoperability 472
NETWORK I/O CONTROL 475
Network I/O Control Constructs 476
Evolution of NIOC 478
NIOC Defaults 480
Bursty Network Consumers 482
Bandwidth Allocation 483
Shares 483
Ingress and Egress Perspective 486
Limits 486
Destination Traffic Saturation 489
Reservations 493
Network Resource Pools 495
Individual VM Parameters 499
Bandwidth Management 501
Traffic Marking 502
STRETCHED CLUSTERS 505
USE CASE: STRETCHED CLUSTERS 507
Scenario 507
Technical Requirements and Constraints 508
Uniform Versus Non-Uniform vMSC Configurations 510
Infrastructure Architecture 513
vSphere Configuration 516
vSphere HA 516
DRS 533
Storage DRS 540
Failure Scenarios 543
Summary 562
INDEX 563

Link download ebook “VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleKích hoạt chứng thực trên dịch vụ MongoDB
Next articleEbook Head First Java 2nd Edition (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !