Ebook The Linux Command Line, A Complete Introduction 2nd (2013) (PDF)

Ebook The Linux Command Line, A Complete Introduction 2nd (2013) (PDF)Cuongquach.com | Với ebook này bạn sẽ học được các kỹ năng vượt thời gian được truyền tải bởi các thế hệ những người rất kinh nghiệm, những con chuột xảo quyệt: điều hướng tập tin, cấu hình môi trường, chuỗi lệnh, kết hợp mẫu với các biểu thức thông thường và hơn thế nữa. Ngoài những kiến thức thực tế đó, tác giả William Shotts còn tiết lộ triết lý đằng sau những công cụ này và di sản phong phú mà máy tính để bàn Linux của bạn đã thừa kế từ các siêu máy tính Unix của yore.  .Vậy đừng ngại download tài liệu tại Cuongquach.com .

the linux command line 2nd pdf

Thông tin chung về ebook “The Linux Command Line, A Complete Introduction 2nd”

Tên tài liệu The Linux Command Line, A Complete Introduction 2nd
Tác giả : William E. Shotts, Jr.
Số ebook: 538
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Quản trị mạng/Linux

Giới thiệu mục lục ebook “The Linux Command Line, A Complete Introduction 2nd”

+ Table of content

Part 1 – Learning The Shell1
1 – What Is The Shell? 2
2 – Navigation 7
3 – Exploring The System 13
4 – Manipulating Files And Directories 25
5 – Working With Commands 42
6 – Redirection 53
7 – Seeing The World As The Shell Sees It 67
8 – Advanced Keyboard Tricks 79
9 – Permissions 88
10 – Processes 108
Part 2 – Configuration And The Environment 123
11 – The Environment 124
12 – A Gentle Introduction To vi 136
13 – Customizing The Prompt 156
Part 3 – Common Tasks And Essential Tools 165
14 – Package Management 166
15 – Storage Media 176
16 – Networking195
17 – Searching For Files 209
18 – Archiving And Backup 226
19 – Regular Expressions 243
20 – Text Processing 264
21 – Formatting Output 305
22 – Printing 326
23 – Compiling Programs 340
Part 4 – Writing Shell Scripts 353
24 – Writing Your First Script 354
25 – Starting A Project 361
26 – Top-Down Design 372
27 – Flow Control: Branching With if 381
28 – Reading Keyboard Input 397
29 – Flow Control: Looping With while / until 409
30 – Troubleshooting 416
31 – Flow Control: Branching With case 429
32 – Positional Parameters 436
33 – Flow Control: Looping With for 450
34 – Strings And Numbers 456
35 – Arrays 478

Link download free ebook “The Linux Command Line, A Complete Introduction 2nd”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồnhttps://cuongquach.com/

Previous articleTổng quan về Master Node trong Elasticsearch Cluster
Next article30 triệu tài khoản Facebook đã bị hack 2018
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !