Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu  | Java là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi bởi hàng tỉ ứng dụng trên thế giới. Thông thường, các hệ thống đều được cài đặt chương trình Java trên hệ thống để chạy được các ứng dụng java. Nhưng vì lý do nào đó, hệ thống Ubuntu Server hay Desktop Ubuntu của bạn chưa được cài Java hoặc Java version thấp hơn phiên bản 8. Thì hôm nay qua bài viết này bạn sẽ biết cách cài đặt Java 8 trên Ubuntu 14.04, 16.04, … và cả các phiên bản sau này nữa nhé.

cài đặt java 8 trên ubuntu

Có thể bạn cũng quan tâm chủ đề khác
NTP Server là gì? Tổng về dịch vụ NTP
Khôi phục các file đã xoá trên Linux với Foremost
Hướng dẫn cài đặt giao diện đồ hoạ GNOME GUI cho CentOS 7
Top 11 sai lầm mà người quản trị viên thường mắc phải

1. Cài đặt Java 8

SSH vào hệ thống Ubuntu server nào , hoặc nếu là Ubuntu Desktop thì mở terminal lên nhé. Đầu tiên bạn cần thêm thông tin Java PPA repository ‘webup8team‘ vào hệ thống Ubuntu. Sau đó bạn sẽ cài đặt gói chương trình mang tên ‘oracle-java8-installer‘. Đây không phải là chương trình Java thật sự, mà chỉ là script cài đặt chương trình Java tự động từ trang chủ Java và cấu hình trên hệ thống của bạn.

– Cài đặt ‘add-apt-repository‘ nếu bạn chưa có trên hệ thống.

# sudo apt-get update
# sudo apt-get -y install software-properties-common

– Cài đặt Repository Java PPA.

# sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

– Cài đặt chương trình Java 8.

# sudo apt-get update
# sudo apt-get install oracle-java8-installer
...
...
gpg: keyring `/tmp/tmpg056sl7x/secring.gpg' created
gpg: keyring `/tmp/tmpg056sl7x/pubring.gpg' created
gpg: requesting key EEA14886 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmpg056sl7x/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key EEA14886: public key "Launchpad VLC" imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)
OK

2. Kiểm tra Java 8

Giờ thì bạn chỉ cần kiểm tra lại phiên bản Java 8 vừa cài đặt trên Ubuntu là được.

# java -version
java version "1.8.0_161"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_161-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.161-b12, mixed mode)

Thật đơn giản và nhẹ nhàng phải không nào. Chúc các bạn cài đặt Java 8 trên Ubuntu thành công nhé.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleHướng dẫn tạo USB Boot Live Kali Linux trên Windows
Next articleHướng dẫn đăng nhập SSH vào máy chủ EC2 Instance Linux AWS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !