[cPanel] Vô hiệu hoá giám sát khởi động lại dịch vụ bởi cPanel Monitoring trong cPanel

[cPanel] Vô hiệu hoá giám sát khởi động lại dịch vụ bởi cPanel Monitoring trong cPanel

cPanel monitors là dịch vụ chạy trên server có tên gọi tiến trình là “chkservd”. Chkservd giám sát các dịch vụ và tự động restart lại nếu 1 dịch vụ bị dừng hoạt động bởi lý do gì đó. Nó nằm trong phần Quản lý dịch vụ (service Manager) trong WHM.

Nếu một vài cảnh báo hoạt động dịch vụ không tìm thấy làm phiền bạn hoặc bạn muốn dừng hẳn 1 dịch vụ nào đó và không muốn cPanel tự động khởi động lại dịch vụ đấy, chúng ta có thể loại bỏ thông tin dịch vụ được kiểm tra khỏi danh sách “chkservd” kiểm soát.

Có 2 cách để loại bỏ thông tin dịch vụ đó như sau :

1. Vô hiệu hoá thông qua giao diện WHM

– Đăng nhập WHM.
– Vào “Service configuration” >> “Service Manager”

Service Manager cpanel
– Bạn có thể xem các dịch vụ được list trong trang.
– Bỏ check vào ô các dịch vụ tương ứng.
– Ấn save lại.

2. Vô hiệu hoá thông qua thao tác command line

– Đăng nhập vào server thông qua SSH terminal.
– Mở file trong đường dẫn “/etc/chkserv.d/chkservd.conf”, bạn có thể thấy các mục sau đây trong file

# vi /etc/chkserv.d/chkservd.conf
cpanellogd:1
cpdavd:1
cpsrvd:1
crond:1
ftpd:1
httpd:1
ipaliases:1
lfd:0
mysql:1
queueprocd:1
rsyslogd:1
sshd:1
imap:1
dovecot:1
nginx:1

– Xoá dòng đó đi hoặc set về giá trị “0” tương ứng disable, “1” tương ứng enable và restart lại dịch vụ chkservd bằng cách sử dụng comand sau:

# /scripts/restartsrv_chkservd

Chúc các bạn thành công.

Previous article[SQL_DB] Hướng dẫn cài đặt MySQL Percona Server 5.6 trên CentOS/RedHat 6.x
Next article[CSF] Danh sách lệnh command line quản lý dịch vụ tường lửa CSF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !