[cPanel] Hướng dẫn thay đổi thư mục FTP của account chính cPanel User bằng command-line

Hướng dẫn thay đổi thư mục upload/download FTP của account chính cPanel User bằng command-line

Trên hệ thống cPanel thì tài khoản FTP chính thường cùng thông tin tên username với user account chính của hosting đó. Đường dẫn thư mục FTP của account cũng chính là thư mục home của user đấy.

Tiếc thay, giao diện quản lý đồ hoạ cPanel không có chức năng thay đổi thư mục FTP của tài khoản chính (main accocunt = cPanel user), nên lưu ý là của FTP của cPanel Account chính nhé chứ không phải FTP account được tạo thêm trên hệ thống thuộc user cPanel chính. Nhưng bạn có thể thay đổi được thư mục FTP của tài khoản chính thông qua file cấu hình của dịch vụ FTP cPanel phía backend hệ thống.

Mỗi một cPanel user sẽ có 1 file cấu hình đường dẫn thư mục FTP tại thư mục /etc/proftpd , dù bạn cấu hình sử dụng dịch vụ Pure-FTPD thì cPanel vẫn lưu thông tin ở các file tại thư mục đó. Các file này có tên file cùng tên user cPanel.

# ll /etc/proftpd/
demo
cuongquach

# cat /etc/proftpd/cuongquach
cuongquach:$1$hjKoZ1BV$rnfOQIWUEUiMpHAK/WqQG4/:502:502::/home/cuongquach:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
cuongquach_logs:$1$hjKoZ1BV$rnfKLAaoUiMpHAK/WqQG4/:502:502:cuongquach:/usr/local/apache/domlogs/cuongquach:/bin/ftpsh

 
Vậy nếu bạn muốn thay đổi thư mục FTP cho tài khoản chính cPanel user, thì hãy đổi đường dẫn thư mục trong file cấu hình FTP trên và khởi động lại dịch vụ FTP trên cPanel. Lưu ý về phần phân quyền của thư mục mới cho phù hợp nhé. Ví dụ mình đổi qua thư mục “/mnt/home/cuongquach“.

# vi /etc/proftpd/cuongquach
cuongquach:$1$hjKoZ1BV$rnfOQIWUEUiMpHAK/WqQG4/:502:502::/mnt/home/cuongquach:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
# /etc/init.d/pure-ftpd restart

 
Đơn giản phải không nào. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết trên.

Previous article[SSH] Tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 file config “ssh_config” và “sshd_config” trên Linux
Next article[MacOS] Tắt tính năng tự động giải nén file trên trình duyệt Safari – MacOS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !