Hướng dẫn đổi tên card mạng trên Linux – Network Interface

Hướng dẫn đổi tên card mạng trên LinuxBạn sử dụng hay quản trị máy chủ Linux như CentOS, Ubuntu,.. thì khi nhắc đến phần cấu hình quản lý card mạng như IP. Hẳn bạn sẽ gặp tình huống đó là tên card mạng bị đổi sang tên lạ không quen. Hoặc tên card mạng nhảy lộn xộn không theo thứ tự MAC Address của port máy chủ vật lý.

Với những lúc những thế bạn sẽ cần biết cách để đổi tên card mạng trên Linux cho 2 mục đích chính sau:

  • Đổi tên card mạng: ví dụ bạn ở trên OS CentOS 7 hay Ubuntu 16.04 , tên card mạng bị thay đổi theo cách gọi mới. Bạn đã thử phương pháp khôi phục lại tên card mạng như CentOS 6 (Mời đọc thêm bài: Hướng dẫn khôi phục tên card mạng eth-x trên CentOS 7) nhưng không hiệu quả. Thì bạn có thể sử dụng hướng dẫn của bài viết này để thay đổi tên gọi của card NIC trên Linux nhé.
  • Sắp xếp lại tên card mạng: vấn đề ở trường hợp này là giả sử server của bạn nhận 2 card mạng NIC, có tổng cộng 6 port gồm 4 port đồng và 2 port quang. Khi OS boot lên thì tên card mạng như eth0, eth[x],… bị nhảy loạn xạ giữa các MAC Address của các NIC card mạng đồng và quang. Lúc này bạn có nhu cầu sắp xếp lại vị trí tên card mạng từ eth0 -> eth5 sao cho đúng thứ tự 4 port đồng rồi đến 2 port quang. Thì chỉ cần lưu ý, sắp xếp sửa tên card mạng bạn cần và thông tin MAC Address tương ứng là được.

Có thể bạn cũng quan tâm các chủ đề khác:
Hướng dẫn cài đặt Snipe-IT trên CentOS để quản lý tài sản IT
Hướng dẫn sử dụng lệnh SS trên Linux
Tài liệu Quản trị Linux LPI 1,2 và Advanced Nhất Nghệ
Sử dụng lệnh MKDIR trên Linux để tạo thư mục
Hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux

Lưu ý:
Hướng dẫn copy lệnh command trên website Cuongquach.com

Contents

Các bước thay đổi tên card mạng trên Linux

Bước 1: kiểm tra địa chỉ MAC Address

– Đầu tiên bạn cần kiểm tra thông tin địa chỉ MAC Address đang có trên Linux. Hãy ghi chú lại thông tin địa chỉ MAC vì bạn sẽ cần để mapping thông tin MAC Address với tên card mạng mới.

# ifconfig -a | grep -Ei --color "hwaddr|ether"
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr ec:f4:bb:f2:20:b4
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr ec:f4:bb:f2:20:b5
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr ec:f4:bb:f2:20:b6
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr ec:f4:bb:f2:20:b7

Bước 2: cấu hình thay đổi tên card mạng trên Linux

+ File cấu hình thay đổi tên card mạng :

  • CentOS 7/Ubuntu 16.04 : /etc/udev/rules.d/60-net.rules
  • CentOS 6/Ubuntu 14.04 : /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Ví dụ mình cấu hình trên CentOS 6 thì file cấu hình sẽ là ‘70-persistent-net.rules‘ nằm trong thư mục ‘/etc/udev/rules.d/‘ trên Linux sẽ giúp bạn quy định thông tin về card mạng khi OS Linux boot lên. Nếu file này không tồn tại thì hãy tạo mới file với nội dung tương ứng, còn nếu file đã tồn tại thì chỉ cần chỉnh sửa thông tin theo ý muốn quản trị.

# vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

– Lưu ý, phần giá trị biến “NAME” chính là dùng để quy định tên card mạng bạn muốn thay đổi. Còn phần giá trị biến “ATTR{address}” chính là địa chỉ MAC Address của card mạng đó.
– Ví dụ, đổi tên ‘eth‘ sang ‘ens‘.

eth0 ec:f4:bb:f2:20:b4
eth1 ec:f4:bb:f2:20:b5

đổi thành

ens0 ec:f4:bb:f2:20:b4
ens1 ec:f4:bb:f2:20:b5

– Thì ta sẽ chỉnh sửa nội dung file ‘70-persistent-net.rules‘ từ :

# PCI device (tg3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="ec:f4:bb:f2:20:b4", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device (tg3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="ec:f4:bb:f2:20:b5", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

thành

# PCI device (tg3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="ec:f4:bb:f2:20:b4", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="ens0"

# PCI device (tg3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="ec:f4:bb:f2:20:b5", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="ens1"

Bước 3: thay đổi cấu hình mạng

– Khi bạn đã thay đổi tên card mạng thì các cấu hình mạng trước đó sẽ không có tác dụng vì sai thông tin tên card mạng được gán địa chỉ IP. Nên sau khi bạn cấu hình thay đổi tên card mạng (interface) xong thì cần cấu hình lại các file config IP của các card mạng.

+ CenOS/RHEL
– Đổi tên file cấu hình dành cho tên card mạng mới ‘ifcfg-ens0‘ và các giá trị cấu hình trong file từ ‘eth0‘ sang ‘ens0‘. (Xem thêm: Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7)

# cd etc/sysconfig/network-scripts/
# mv ifcfg-eth0 ifcfg-ens0
# mv ifcfg-eth1 ifcfg-ens1
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens0
DEVICE=ens0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NAME="ens0"
IPADDR=192.168.100.10
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.100.1

+ Ubuntu/Debian
– Trên OS Ubuntu hay Debian thì file cấu hình địa chỉ ip của card mạng nằm trong file /etc/network/interfaces , nên ta chỉ cần chỉnh sửa lại thông tin cho phù hợp là được.

# vi /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens0
iface ens0 inet static
    address 192.168.100.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.1

Bước 4: reboot hệ thống

– Giờ hãy reboot lại máy chủ Linux để Hệ Điều Hành tiến hành scan lại card mạng và gán tên mới cho card mạng của bạn.

# reboot

Bước 5: kiểm tra

– Kiểm tra lại xem card mạng mới đã đúng tên mình quy định tương ứng với địa chỉ MAC Address hay chưa nhé.

# ifconfig -a
# ip a s

Vậy là bạn đã biết cách để thay đổi tên card mạng trên Linux rồi phải không nào ?! Dù cho cấu hình để sắp xếp lại vị trí tên card mạng hay thay đổi tên card mạng thì nhớ lưu ý các bước cho đầy đủ nhé. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCách xác định vị trí người dùng trên Facebook
Next articleHướng dẫn cài đặt Litespeed Web Server trên CentOS 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !