[Linux] Hướng dẫn đổi tên card mạng trên Linux, network interface

478

Cách tốt nhất để thay đổi tên card mạng trên Linux là thông qua ‘udev‘. Udev là gì ? Đơn giản là một trình quản lý thiết bị của Linux kernel, nhiệm vụ chính là quản lý các thiết bị node thể hiện trong thư mục /dev . Với bài viết này, thì việc thay đổi tên card mạng mang tính mãi mãi, tức dù bạn có reboot hệ thống thì vẫn sẽ áp tên card mạng mới lên.

Bây giờ ta sẽ giả định tình huống bạn muốn thay đổi tên card mạng từ ‘eth0’ sang ‘waneth0’, thì ta sẽ làm như thế nào ? hãy tham khảo các bước sau đây.

Các bước đổi tên card mạng trên Linux

1. Chỉnh sửa file ’70-persistent-net.rules’

– Tiến hành chỉnh sửa file ‘/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules’ để thay đổi tên card mạng trên OS Linux. Tên của các thiết bị mạng được thể hiện trên OS Linux đều được liệt kê trong file này. Nếu không có file ’70-persistent-net.rules’, thì hãy tạo ra file đó.

 
– Ví dụ, bạn muốn đổi tên card mạng ‘eth0‘ sang ‘waneth0‘, cái tên này là cái tên bất kì mà bạn thích hay bạn muốn set giá trị tên bạn mong muốn. Vậy hãy sử phần NAME=”eth0″ thành NAME=”waneth0″.

– Đổi tên file cấu hình card mạng và giá trị tên card mạng trong file cấu hình. Bạn đổi tên ‘eth0‘ sang tên mới ‘waneth0‘.

 
– Áp dụng các bước như trên với card còn lại ‘eth1’.

+ Ubuntu/Debian
– Với server OS Ubuntu thì bạn thay đổi giá trị cấu hình card mạng trong file ‘/etc/network/interfaces‘.

Lưu ý:
– Bạn cần kiểm tra chính xác giá trị MAC address của card mạng interface mà bạn đang muốn thay đổi tên, sau đó hãy set đúng tên giá trị tương ứng với địa chỉ MAC của cổng mạng.

2. Reboot và kiểm tra

– Bây giờ hãy reboot lại hệ thống và kiểm tra lại giá trị tên card mạng mới.

 
– Kiểm tra thông tin tên card mạng sau khi được reboot.

 
Ok, như vậy là đã hoàn thành phần này rồi, có gì thắc mắc thì cứ comment ở dưới bài để cùng trao đổi nhé.

Đánh giá sao từ người đọc :
[ Tổng : 1 - Trung bình: 4 ]

LEAVE A REPLY