Sự khác nhau giữa thư mục /var/tmp và /tmp trong Linux

Sự khác nhau giữa thư mục /var/tmp và /tmp trong LinuxCuongquach.com  | Bạn có hay nhầm lẫn giữa vai trò của /var/tmp /tmp trong Linux không? Bạn có muốn biết sự khác nhau giữa 2 thư mục này như thế nào không? Mình tin là các bạn cần biết đó vì đây là một trong các câu hỏi rất hay được sử dụng khi phỏng vấn. Cùng CuongQuach tìm hiểu sự khác nhau giữa /var/tmp/tmp nhé.

sự khác nhau giữa /var/tmp và /tmp trên Linux

Có thể bạn cũng quan tâm chủ đề khác
Top 20 ví dụ ‘mysqladmin’ quản trị database mysql trên Linux
Ngxtop – Monitor log dịch vụ Nginx theo thời gian thực
Hướng dẫn cấu hình VLAN Tagging trên Linux Interface
Ghi log các lệnh được thực thi trên Linux
4 cách kiểm tra thông tin phiên bản OS CentOS/RHEL

Thư mục /var/tmp và /tmp là gì?

Đúng như tên gọi, cả 2 thư mục /var/tmp/tmp đều được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mang tính tạm thời trong hệ thống Linux của bạn. Bạn có thể chứa dữ liệu trên /var/tmp và cả /tmp tạm thời và tiếp tục công việc của mình. Cả 2 hệ thống tập tin  này đều được các chương trình/dịch vụ sử dụng để lưu trữ tạm thời các thông tin như pid, session,…

Là một quản trị viên hệ thống, bạn có thể sử dụng không gian trong 2 file này để chứa gói RPM cho bảng vá, cho mục đích kiểm thử hoặc bất ký thứ gì khác bạn muốn lưu trữ tạm thời.

Sự khác nhau giữa thư mục /var/tmp và /tmp

Sự khác nhau chính giữa hai hệ thống tập tin này là thời gian lưu trữ dữ liệu tạm.

Dữ liệu lưu trữ trong thư mục /var/tmp lâu hơn so với /tmp. Mặc định dữ liệu giữ trong /tmp chỉ 10 ngày, trong khi /var/tmp là tận 30 ngày. Hơn nữa, một sự khác biệt nữa là dữ liệu trong /tmp sẽ được xóa khi máy chủ reboot.

Trong RHEL 7, bạn có thể sử dụng /tmp để mount point đến filesystem RAM Disk (Xem thêm: Tìm hiểu RAM Disk là gì ? tmpfs là gì trên Linux?) .

Những file cấu hình sau sẽ liên quan đến /var/tmp/tmp, cả 2 file cấu hình này đều là mặc định của hệ thống đã setup sẵn và quy định rõ thời gian lưu trữ dữ liệu trên 2 thư mục.

 • RHEL 6/CentOS 6: /etc/cron.daily/tmpwatch
# cat/etc/cron.daily/tmpwatch

#! /bin/sh
flags=-umc
/usr/sbin/tmpwatch "$flags" -x /tmp/.X11-unix -x /tmp/.XIM-unix \
	-x /tmp/.font-unix -x /tmp/.ICE-unix -x /tmp/.Test-unix \
	-X '/tmp/hsperfdata_*' -X '/tmp/.hdb*lock' -X '/tmp/.sapstartsrv*.log' \
	-X '/tmp/pymp-*' 10d /tmp
/usr/sbin/tmpwatch "$flags" 30d /var/tmp
for d in /var/{cache/man,catman}/{cat?,X11R6/cat?,local/cat?}; do
  if [ -d "$d" ]; then
	/usr/sbin/tmpwatch "$flags" -f 30d "$d"
  fi
done

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách quản lý các file/thư mục tạm trên CentOS/RHEL6 với tmpwatch, có thể tham khảo bài viết này : LINK

 • RHEL 7/CentOS 7: /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf
# cat /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf

# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.

# See tmpfiles.d(5) for details

# Clear tmp directories separately, to make them easier to override
v /tmp 1777 root root 10d
v /var/tmp 1777 root root 30d

# Exclude namespace mountpoints created with PrivateTmp=yes
x /tmp/systemd-private-%b-*
X /tmp/systemd-private-%b-*/tmp
x /var/tmp/systemd-private-%b-*
X /var/tmp/systemd-private-%b-*/tmp
You have new mail in /var/spool/mail/root

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách quản lý các file/thư mục tạm trên CentOS/RHEL 7, có thể tham khảo bài viết này : LINK

Tổng kết

Như vậy bài so sánh của CuongQuach về 2 thư mục /var/tmp và /tmp đã hoàn tất rồi. Rất đơn giản và dễ hiểu phải không nào. Cám ơn các bạn đã theo dõi nhé.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleVideo Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching
Next articleLink Download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVD
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !