Link Download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVD

Link Download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVDCuongquach.com  | Ubuntu Linux phiên bản 18.04 LTS (codenamed “Bionic Beaver”) đã được phát hành từ tháng 4/2018 và cho phép download để cài đặt. Phiên bản mới này vẫn như cũ gồm Ubuntu Server và Ubuntu Desktop,.. với sự cải tiến và hỗ trợ lớn đối với các công nghệ Cloud, IOT, AI, Machine Learning,..

link download ubuntu 18.04 iso

Có gì mới mẻ trong Ubuntu Linux 18.04 LTS

Hãy xem qua bài viết sau : Ubuntu 18.04 Bionic Beaver có gì mới mẻ ?

Một số ứng dụng có phiên bản mới

 • Linux kernel 4.15.0
 • PHP 7.2.3
 • Perl 5.26.1
 • Python3 3.6.5 (“Python2 no longer installed by default”)
 • LibreOffice 6.0.3.2
 • snap/snapd 2.32.5
 • LXD (“Linux containers”) 3.0.0
 • MariaDB server 10.1
 • MySQL server 5.7
 • Apache HTTP Server 2.4
 • nginx 1.14
 • QEMU 2.11.1
 • libvirt 4.0
 • Open vSwitch 2.9

Link download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVD

Link update theo phiên bản (+ sub version) mới nhất (theo link gốc) . Updated : 08/2018

[scq_label type=”important”]+[/scq_label][scq_label type=”black”]18.04[/scq_label]
Images URL Link Size
Ubuntu Linux 18.04.0 LTS (Desktop) ubuntu-18.04-desktop-amd64.iso 1.8G
Ubuntu Linux 18.04.0 LTS (Server) – Live ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso 8.06M
Ubuntu Linux 18.04.0 LTS (Server) – Not Live ubuntu-18.04-server-amd64.iso 704M
[scq_label type=”important”]+[/scq_label][scq_label type=”black”]18.04.1[/scq_label]
Images URL Link Size
Ubuntu Linux 18.04.1 LTS (Desktop) ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso 1.8G
Ubuntu Linux 18.04.1 LTS (Server) – Live ubuntu-18.04.1-live-server-amd64.iso 8.06M
Ubuntu Linux 18.04.1 LTS (Server) – Not Live ubuntu-18.04.1-server-amd64.iso 704M
[scq_label type=”important”]+[/scq_label][scq_label type=”black”]18.04.2[/scq_label]
Images URL Link Size
Ubuntu Linux 18.04.2 LTS (Desktop) ubuntu-18.04.2-desktop-amd64.iso 1.8G
Ubuntu Linux 18.04.2 LTS (Server) – Live ubuntu-18.04.2-live-server-amd64.iso 8.06M
Ubuntu Linux 18.04.2 LTS (Server) – Not Live ubuntu-18.04.2-server-amd64.iso 704M
[scq_label type=”important”]+[/scq_label][scq_label type=”black”]18.04.3[/scq_label]
Images URL Link Size
Ubuntu Linux 18.04.3 LTS (Desktop) ubuntu-18.04.3-desktop-amd64.iso 1.8G
Ubuntu Linux 18.04.3 LTS (Server) – Live ubuntu-18.04.3-live-server-amd64.iso 8.06M
Ubuntu Linux 18.04.3 LTS (Server) – Not Live ubuntu-18.04.3-server-amd64.iso 704M

 

Nguồn : https://cuongquach.com/

Previous articleSự khác nhau giữa thư mục /var/tmp và /tmp trong Linux
Next articleRò rỉ 157GB dữ liệu nhạy cảm của các công ty lớn như Tesla, Toyota, GM,…
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !