Video Khoá Học Docker Cơ Bản

Video Khoá Học Docker Cơ Bản | Khóa học Docker cơ bản sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản làm việc với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thể. Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy ứng dụng đầu tiên trên nền Docker, cơ chế, cách quản lý và tạo lập Docker image… Phương pháp giảng dạy tập trung chủ yếu vào việc thực hành qua các bài tập và ví dụ, giúp bạn được trang bị nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Vì vậy đừng ngại download Video Khoá Học Docker Cơ Bản tại Cuongquach.com .

docker cơ bản

Thông tin chung về video “Khoá Học Docker Cơ Bản”

Tên khoá học : Docker Cơ bản
Tác giả : Trần Anh Đức
Số video: 31 video
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : MP4
Thể loại : Container/Docker

Giới thiệu mục lục video “Khoá Học Docker Cơ Bản”

TABLE OF CONTENTS

Bài 1: Giới thiệu
Bài 2: Docker là gì
Bài 3: Cơ chế hoạt động của Docker
Bài 4: Docker khác gì so với virtual machine?
Bài 5: Kiến trúc Docker
Bài 6: Docker Toolbox
Bài 7: Docker Machine
Bài 8: Docker Hub
Bài 9: Cài đặt Docker trên Windows
Bài 10: Cài đặt Docker trên Linux
Bài 11: Giới thiệu image
Bài 12: Giới thiệu container
Bài 13: Vòng đời Docker (phần 1)
Bài 14: Vòng đời Docker (phần 2)
Bài 15: Bài tập chương 3
Bài 16: Cơ chế lưu trữ của Container
Bài 17: Chạy các tiến trình trong container
Bài 18: Một số lệnh thường dùng với Docker container
Bài 19: Quản lý container
Bài 20: Kết nối mạng giữa các container
Bài 21: Liên kết các container
Bài 22: Liên kết động giữa các container
Bài 23: Bài tập chương 4
Bài 24: Docker registry
Bài 25: Quản lý image
Bài 26: Xuất và nhập image
Bài 27: Volume
Bài 28: Bài tập chương 5
Bài 29: Dockerfile
Bài 30: Một số lệnh thường dùng trong Dockerfile
Bài 31: Build image từ Dockerfile
Bài 32: Bài tập chương 6
Bài 33: Tổng kết khóa học

Link download free video “Khoá Học Docker Cơ Bản”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Previous articleHướng dẫn tạo Mirror Local EPEL Repository trên CentOS
Next article[AWS] Hướng dẫn tạo, copy và huỷ AMI trong AWS EC2
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !