[Linux] Hướng dẫn thay đổi trình editor ‘nano’ cấu hình crontab thành trên Linux

vim‘ hoặc ‘nano‘ đều là các công cụ editor cực kì mạnh mẽ trên hệ thống Linux, nó đem lại nhiều chức năng tiện lợi cho người dùng. Nên trong một số trường hợp edit chúng ta rất thích sử dụng riêng các công cụ này để chỉnh sửa file text hoặc file cấu hình. Ở đây mình sẽ đề cập đến việc làm sao để thay đổi trình edit file cấu hình crontab bằng ‘nano‘ hoặc ‘vim‘.

Mặc định lúc đầu khi chạy lệnh “crontab -e” để cấu hình cronjobs thì hệ thống sử dụng chương trình editor là ‘vi‘ để chỉnh sửa, nhưng giờ chúng ta quen với việc sử dụng ‘nano‘ và thích sử dụng nó cho việc chỉnh sửa cấu hình ‘cronjobs‘ luôn thì phải làm thế nào để thay đổi đây.
 

1. Cài đặt

– Nếu bạn chưa có trình editor ‘nano‘ hoặc ‘vim‘ thì cài theo lệnh sau.

# yum -y install nano vim

 
2. Khai báo biến thay đổi trình editor

– Trên hệ thống Linux như CentOS/RHEL và Debian/Ubuntu có 1 biến môi trường quy định trình edit là biến $EDITOR$VISUAL, chỉ cần chỉ định rõ giá trị 2 biến này là ta sử dụng công cụ edit nào là hệ thống sẽ dùng công cụ đó cho các trường hợp hoạt động chỉnh sửa edit mà không thể gọi trực tiếp tên chương trình như “crontab -e“.
– Để thay đổi trực tiếp trên terminal ta làm như sau :

+ Nếu thích xài ‘vim

# export EDITOR=vim
# export VISUAL=vim

 
+ Nếu thích xài ‘nano

# export EDITOR=nano
# export VISUAL=nano

 
– Sau đó ta kiểm tra lại thử, sẽ thấy thành công.

# crontab -e

 
Khai báo trình editor mặc định cho hệ thống

– Chúng ta sẽ khai báo set 2 biến VISUALEDITOR sử dụng mặc định là editor ‘nano‘ mỗi khi một session bất kì user nào đăng nhập vào hệ thống, hay gọi nôm na là thay đổi trình editor của hệ thống. Các file script nằm trong thư mục /etc/profile.d/ sẽ được load khi có user đăng nhập vào hệ thống để set biến môi trường mong muốn.

# cat <<EOF >> /etc/profile.d/nano.sh
export VISUAL="nano"
export EDITOR="nano"
EOF

 
Khai báo trình editor mặc định cho từng user

– Chúng ta sẽ khai báo set 2 biến VISUAL và EDITOR sử dụng mặc định là editor ‘nano‘ mỗi khi một user cụ thể nào đăng nhập vào hệ thống. Chúng ta sẽ khai báo vào file $HOME/.bash_profile với thư mục $HOME của user mà bạn mong muốn chỉ định riêng trình editor.

# cat <<EOF >> $HOME/.bash_profile
export VISUAL="nano"
export EDITOR="nano"
EOF

 
Kiểm tra

– Sau cùng các bạn cần thoát khỏi session hiện tại nếu nó chưa được load biến, bạn thoát session rồi đăng nhập lại để kiểm tra. Còn nếu lười thoát thì có thể dùng lệnh sau để load lại file cấu hình ‘export‘.

# source $HOME/.bash_profile

 
– Bây giờ ta thử chỉnh sửa crontab xem đã sử dụng editor là nano chưa.

# crontab -e

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Previous article[Solaris] Hướng dẫn kiểm tra số lượng file đang được mở bởi 1 tiến trình trên Solaris
Next article[Drupal] Hướng dẫn xử lý việc bị khoá đăng nhập vì sai mật khẩu nhiều lần Drupal 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !