Hướng dẫn kết nối cổng Console Router/Switch trên MacOS

Hướng dẫn kết nối cổng Console Router/Switch trên MacOS | Nếu bạn là một Quản trị viên hệ thống mạng thì ắt hẳn sẽ có những lúc bạn cần thao tác cấu hình trực tiếp cho các thiết bị Router hoặc Switch qua cổng Console. Nhưng mà bạn đang xài Macbook với HĐH MacOS mạnh mẽ 😮 ! Làm sao để bạn có thể mở một chương trình client cho phép kết nối Console qua đầu USB Port đây trên MacOS .

kết nối console router/switch trên macos

Thao tác kết nối cổng Console Router/Switch trên MacOS

Như thế này, bạn có một dây console + một dây usb port convert console. Bạn cắm đầu dây console vào Router/Switch còn đầu dây USB Port sẽ cắm vào laptop Macbook.

Bước 1: bạn mở chương trình Terminal – (Applications > Utilities > Terminal)
Bước 2: kết nối ổng USB Port với cổng console router.
Bước 3: thực hiện các câu lệnh sau để tìm kiếm OS X USB Port số index.

macbook$ cd /dev
macbook$ ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw- 1 root wheel 17, 5 Oct 13 22:21 /dev/cu.usbserial-FTCDD3U1
crw-rw-rw- 1 root wheel 17, 4 Oct 13 22:45 /dev/tty.usbserial-FTCDD3U1

terminal console mac os 1

Bước 4: kết nối USB Port cổng console như sau, dùng lệnh ‘screen‘ và lựa chọn ‘tty.usbserial-*‘.

macbook$ screen /dev/tty.usbserial-FTCDD3U1

console terminal macosKhi mà bạn muốn dừng kết nối thì chỉ cần tắt terminal hoặc Ctrl+A. Đơn giản gọn gàng và dễ dàng cho các bạn xài Macbook có thể kết nối cổng Console của Router/Switch cho việc cấu hình.

Nguồn: https://cuongquach.com

Previous articleHướng dẫn reset mật khẩu switch Dell N3000/N1500 Series
Next articleLiệt kê biến môi trường của một tiến trình đang chạy trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !