Fix lỗi “setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8)” trên MacOS

Fix lỗi “setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8)” trên MacOSCuongquach.com | Khi bạn sử dụng máy tính Macbook, hệ điều hành MacOS và mở terminal tiến hành ssh đến máy chủ remote thì bạn gặp phải thông báo lỗi như sau.

-bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

Hướng xử lý:

Bạn mở terminal, tiến hành thêm dòng lệnh sau vào file /etc/profile .

# sudo vi /etc/profile
export LC_CTYPE=en_US.UTF-8

Hoạt động trên sẽ giúp bạn setup lại locale trên MacOS bash session đúng đắn mỗi khi bạn mở terminal shell mới và khi bạn kết nối ssh lại vào máy chủ remote sẽ không còn lỗi trên.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCài đặt FTP Server trên CentOS 7 với Vsftpd
Next articleCấu hình FTP SSL Server (FTPS) với Vsftpd
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !