Hiển thị các file và thư mục ẩn trên Linux

2888

Khi sử dụng hệ thống Linux, có những trường hợp bạn không muốn hiển thị thông tin của file hay thư mục trên hệ thống Linux có thể xem bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn muốn ẩn sự hiện diện về file và thư mục đấy. Vậy liệu khi một người đã ẩn file hoặc thư mục trên Linux thì ta có cách nào hiển thị file ẩn hoặc thư mục ẩn đó trên Linux hay không ? Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hiển thị các file và thư mục ẩn trên Linux nhé.

hiển thị file và thư mục ẩn trên linux

1. Làm sao để ẩn file hoặc thư mục trên Linux

Để có thể ẩn một file hoặc một thư mục trên Linux, thì đơn giản bạn chỉ cần thêm dấu chấm ‘.‘ vào đầu tên của file hoặc thư mục. Bạn có thể thực hiện việc tạo mới 1 file/thư mục ẩn cũng như thay đổi trạng thái ẩn hiện của chúng.

– Tạo một file text ẩn.

– Tạo một thư mục ẩn.

– Chuyển một file hoặc thư mục sang dạng ẩn hiển thị.

– Xem thử có file hay thư mục nào đang hiện hình không ?! Bạn dùng lệnh ‘ls‘ nhé.

Chắc chắn với bạn là không thấy nếu bạn chỉ xài lệnh ‘ls‘ không có option hỗ trợ nào hết.

2. Cách hiển thị các file và thư mục ẩn trên Linux

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh ‘ls‘ với option ‘-a‘ hoặc ‘-A‘ để có thể xem được các file hoặc thư mục đang ẩn trên Linux. Vậy 2 option này có nghĩa là gì :

  • -a, –all : hiển thị thông tin về đối tượng (file/thư mục) được chỉ định, bao gồm cả đối tượng có tên bắt đầu bằng kí tự chấm ‘.‘.
  • -A, –almost-all : hiển thị thông tin về đối tượng (file/thư mục) được chỉ định, bao gồm cả đối tượng có tên bắt đầu bằng kí tự chấm ‘.‘  . Bỏ qua phần liệt kê thông tin liên quan thư mục hiện tại dạng ‘.‘ và thư mục cấp cha ‘..‘ (thường thấy khi bạn list thông tin của 1 thư mục được chỉ định).

Chỉ cần đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể xem được các file hoặc thư mục đang ở chế độ ẩn trên Linux rồi. Rất tiện phải không nào, chúc các bạn thành công nhé. Nếu có bất kì thắc mắc thì đừng ngại comment để thảo luận cùng ‘Cuongquach.com‘ nhé.

Quách Chí Cường

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here