[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 6/RHEL 6

5487

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để reset password root trên CentOS 6. Đôi khi vì nhiều nguyên nhân chúng ta quên mất mật khẩu user root để đến khi cần thì không tài nào đăng nhập được user root. Vậy thì chúng ta có thể thực hiện công việc khôi phục mật khẩu root trên CentOS 6 với các bước (kèm ảnh minh hoạ) như sau.

Tham khảo:

Hướng dẫn reset password root trên CentOS 6

Bước 1: vào GRUB menu

– Khởi động lại hệ điều hành ở màn hình boot countdown và tiến hành ấn bất kì nút nào để truy cập màn hình GRUB Menu.

reset password root trên centos 6 p1

– Nếu có nhiều hơn thông tin kernel version khác nhau thì cần xác định chính xác kernel OS đang chạy.

reset password root trên centos 6 p1

Bước 2: edit “kernel /vmlinuz..”

– Chọn dòng có thông tin “kernel /vmlinuz-x.x.x….” , , với nút ‘e’ tiếp tục.

reset password root trên centos 6 p2

Bước 3: thêm thông số single mode

– Điền số ‘1’ (hoặc “single mode”) vào sau cụm thông số “rhgb quiet”. Thông số “1” sẽ giúp ta load vào chế độ run level single mode (1).

reset password root trên centos 6 p2– Ấn “Enter” để hệ thống save cấu hình tạm thời và quay về màn hình GRUB ở bước 2.
– Ta sẽ tiếp bục ấn nút ‘b’ để boot vào hệ thống khi ở dòng thông tin “kernel /vmlinuz-x.x.x….

reset password root trên centos 6 p4

Bước 4: đổi mật khẩu root và reboot

– Tiến hành thay đổi mật khẩu root.

– Sau đó reboot lại hệ thống.

Như vậy là ta đã hoàn thành việc “reset password root trên CentOS 6“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here