[Linux] Hướng dẫn cài đặt Python 3.x bằng source trên CentOS/RHEL 6/7

Hướng dẫn cài đặt Python 3.x bằng source trên CentOS/RHEL 6/7


Với bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Python 3.x lên hệ thống CentOS/RHEL 6/7 bằng phương pháp compile source code python 3.x .

1. Cài đặt phần mềm cần thiết

– Cài đặt phần mềm “yum-utils“.
– Sau đấy sử dụng “yum-builddep“, để có thể build môi trường cần thiết cho python3 và cài đặt thêm các phần mềm cần thiết. Chương trình sẽ tự động cài đặt cho bạn.

# sudo yum install yum-utils
# sudo yum-builddep python


2. Download và compile source Python 3.x

– Kế đến ta sẽ download bản source python 3.x ở link : https://www.python.org/ftp/python/

# wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.1/Python-3.5.1.tgz


– Sau đấy tiến hành compile cài đặt source python. Đường dẫn cài đặt mặc định là /usr/local.

– Nếu bạn không muốn thay đổi phiên bản python đang hoạt động mặc định của hệ thống thì ta sẽ dùng option “make altinstall“, sẽ cài đặt python 3.x như một phiên bản khác hoạt động trên hệ thống khi bạn cần sử dụng.

# tar xf Python-3.5.1.tgz
# cd Python-3.5.1
# ./configure
# make
# make altinstall

– Python3.5, pip3, setuptools cũng như thư viện python3 sẽ được cài đặt vào hệ thống CentOS.


Như vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt Python 3.x trên hệ thống CentOS.

Previous article[Mail] Kiểm tra sự tồn tại của 1 tài khoản email bằng command line
Next article[MySQL] Fix lỗi “Using unique option prefix pass instead of password is deprecated” của MySQL
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !