[Linux] Hướng dẫn cài đặt Python 3.x bằng source trên CentOS/RHEL 6/7

634

Hướng dẫn cài đặt Python 3.x bằng source trên CentOS/RHEL 6/7


Với bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Python 3.x lên hệ thống CentOS/RHEL 6/7 bằng phương pháp compile source code python 3.x .

1. Cài đặt phần mềm cần thiết

– Cài đặt phần mềm “yum-utils“.
– Sau đấy sử dụng “yum-builddep“, để có thể build môi trường cần thiết cho python3 và cài đặt thêm các phần mềm cần thiết. Chương trình sẽ tự động cài đặt cho bạn.


2. Download và compile source Python 3.x

– Kế đến ta sẽ download bản source python 3.x ở link : https://www.python.org/ftp/python/


– Sau đấy tiến hành compile cài đặt source python. Đường dẫn cài đặt mặc định là /usr/local.

– Nếu bạn không muốn thay đổi phiên bản python đang hoạt động mặc định của hệ thống thì ta sẽ dùng option “make altinstall“, sẽ cài đặt python 3.x như một phiên bản khác hoạt động trên hệ thống khi bạn cần sử dụng.

– Python3.5, pip3, setuptools cũng như thư viện python3 sẽ được cài đặt vào hệ thống CentOS.


Như vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt Python 3.x trên hệ thống CentOS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here