[LinuxTool] Hướng dẫn sử dụng lệnh “tee” trên Linux cùng ví dụ

Học cách sử dụng chương trình lệnh "tee" trên Linux sẽ đem lại nhiều lợi ích trong công việc quản trị. Ta hãy cùng xem qua nội dung hướng dẫn sử dụng "tee" nhé.

2173

Tee” là một chương trình lệnh nhỏ rất là hữu dụng nhưng lại thường bị bỏ qua trong mắt người sử dụng. Chức năng của “tee” nghe chẳng có gì hấp dẫn cả, nó được tạo ra chỉ để dùng vào 1 mục đích duy nhất : đọc nội dung từ STDIN (standard input) và xuất ra STDOUT (standard output) và ghi vào file.

Có thể hiểu nôm na là “tee” có thể copy dữ liệu từ STDIN vào 1 file hoặc là xuất ra output màn hình. Tee cũng có thể điều hướng output ra nhiều phần đích như file hoặc STDOUT cùng lúc.

Cấu trúc lệnh :


Ví dụ 1
: xuất output ra màn hình và vào file text
– Chương trình lệnh sau sẽ xuất output của chương trình lệnh vào 1 file tập tin.

– Chương trình lệnh “tee” cũng có thể làm được như thế không kém gì.

– Xuất ra nhiều file cùng lúc.


Ví dụ 2
: xuất output tiếp nối vào file text

– Nếu để ý ví dụ trên thì chúng ta có thể thấy cả 2 chương trình lệnh đều sẽ chép đè nội dung mới của output lệnh vào file text. Còn nếu muốn chép nội dung output như mở rộng thêm vào cuối file, không làm mất output trước đó thì với lệnh “tee” ta chỉ cần thêm option “-a“.


Ví dụ 3 :

– Ta có thể sử dụng lệnh “tee” để lưu output của 1 lệnh vào 1 file và đồng thời cũng có thể tiếp tục chuyển hướng output đó thành input của 1 lệnh khác khi sử dụng pipe ‘|‘ trong xử lý nhiều câu lệnh.
Ví dụ dưới sẽ là : liệt kê danh sách các file/thư mục rồi sau đó ta sẽ lưu danh sách đó xuống file “listfile.txt” và tiếp tục sử dụng output đầu làm dữ liệu để xử lý tiếp là tìm các dòng có nội dung “backup” và sắp xếp thứ tự lại.


Ví dụ 4 :

– Tìm chuỗi “pattern” trong file.txt và ghi kết quả vào file result.txt.

Như vậy là xong phần hướng dẫn sử dụng chương trình lệnh “tee” rồi nhé.