[cPanel] Tăng số kết nối FTP đồng thời từ 1 IP dịch vụ Pure-FTP

65

Tăng số kết nối FTP đồng thời từ 1 IP dịch vụ Pure-FTP

Cấu hình mặc định của dịch vụ PureFTP trên cPanel/WHM giới hạn số lượng kết nối FTP đồng thời từ 1 địa chỉ IP là 8 kết nối. Bài viết lần này mình sẽ hướng dẫn cách để tăng số lượng kết nối FTP đồng thời từ 1 IP.

1. Backup PureFTP cấu hình phòng trường hợp bị lỗi