Cấu hình FTP SSL Server (FTPS) với Vsftpd

111

Cấu hình FTP Server SSL (FTPS) với VsftpdCuongquach.com | Chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình dịch vụ FTP Server trên CentOS 7 với Vsftpd cực kì đơn giản rồi phải không nào. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu nâng cao hơn với việc cấu hình FTP với SSL , dùng để mã hoá đường truyền giữa FTP Client và FTP Server, nâng cao tính năng bảo mật.

cai-dat-ftp-ssl-server-vsftpd

Cấu hình FTP SSL Server (FTPS) với Vsftpd

Tạo thư mục chứa SSL Certificate tự generate và tự signed .

Giờ bạn tạo ra chứng chỉ self-signed SSL Certificate .

Lưu ý:
– Nếu bạn đã mua chứng chỉ SSL cho domain tương ứng hoặc Wildcard domain thì có thể thay thế các file certificate ở vị trí như trên.

Giờ bạn điều chỉnh cấu hình Vsftpd cho phần cấu hình FTP Server với SSL.

Chú thích cấu hình:
ssl_enable : kích hoạt hỗ trợ SSL cho FTP Server.
allow_anon_ssl : không cho người ẩn danh login SSL vào FTP Server.
force_local_data_ssl / force_local_logins_ssl : cấu hình dữ liệu truyền tải và login đều phải được mã hoá SSL.
ssl_tlsv1_1 / ssl_tlsv1_2 : sử dụng các phiên bản TLS1.1 trở lên vì lý do bảo mật.
ssl_tlsv1 / ssl_sslv2 / ssl_sslv3 : tắt hỗ trợ các phiên bản SSL cũ.
require_ssl_reuse : tắt chức năng SSL reuse.
ssl_ciphers : sử dụng bộ cipher mã hoá mạnh.
rsa_cert_file : chỉ định file SSL Certificate.
rsa_private_key_file : chỉ định file SSL Private Key.

Giờ khởi động lại dịch vụ Vsftpd để kích hoạt FTP Server với SSL nào.

Khi bạn sử dụng Filezilla để kết nối đến FTP Server hỗ trợ SSL, thì lúc này bạn cần chỉ định cụ thể cách thức kết nối với FTP như hình dưới.

Bạn cần trust chứng chỉ SSL signed-self này khi kết nối FTP SSL.

+ Lỗi thường gặp

Nếu bạn gặp lỗi này khi cấu hình xong FTPS thì bạn cần enable chroot dầy đủ nếu có sử dụng chroot setting. Có thể bạn enable thiếu setting allow_writeable_chroot.

Thêm cấu hình rồi restart lại dịch vụ Vftpd.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cấu hình FTP Server hỗ trợ SSL (FTPS) với Vsftpd rồi đấy .

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here