Kiểm tra phiên bản OpenSSL trên CentOS/RHEL

Kiểm tra phiên bản OpenSSL trên CentOS/RHEL | Bạn cần kiểm tra phiên bản chương trình/thư viện OpenSSL trên CentOS/RHEL, trước khi thực hiện cài đặt hoặc biên dịch các chương trình có yêu cầu OpenSSL. Vậy thì bài viết này sẽ nói ngắn gọn note về cách kiểm tra version OpenSSL.

kiểm tra phiên bản openssl trên centos

Có thể bạn cũng quan tâm:
Hướng dẫn cài đặt giao diện đồ hoạ GNOME GUI cho CentOS 7
Top 15 sự khác nhau giữa CentOS 6 và CentOS 7
Tắt SELinux trên CentOS/RHEL

Thao tác kiểm tra phiên bản OpenSSL trên CentOS/RHEL

Hãy thực hiện sử dụng các câu lệnh dưới đây :

# openssl version
OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013

hoặc với công cụ ‘rpm‘.

# rpm -qa | grep -i ^openssl
openssl098e-0.9.8e-20.el6.centos.1.x86_64
openssl-devel-1.0.1e-57.el6.x86_64
openssl-1.0.1e-57.el6.x86_64

hoặc với công cụ ‘yum‘.

# yum info openssl
..

Installed Packages
Name    : openssl
Arch    : x86_64
Version   : 1.0.1e
Release   : 57.el6
Size    : 4.1 M
Repo    : installed
From repo  : base
Summary   : A general purpose cryptography library with TLS implementation
URL     : http://www.openssl.org/
License   : OpenSSL
Description : The OpenSSL toolkit provides support for secure communications between
      : machines. OpenSSL includes a certificate management tool and shared
      : libraries which provide various cryptographic algorithms and
      : protocols.

hoặc

# yum list installed openssl
Loaded plugins: fastestmirror, post-transaction-actions
Loading mirror speeds from cached hostfile
Installed Packages
openssl.x86_64 1.0.1e-57.el6 @base

Vậy là bạn đã biết cách để kiểm tra phiên bản hiện tại của OpenSSL trên hệ điều hành CentOS/RHEL rồi đấy. Chúc bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleHướng dẫn nâng cấp, cài đặt OpenSSH 7.6 trên CentOS 7
Next articleAnsible: Cấu hình Ansible Retry task trong playbook
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !