Ebook Data Structures and Algorithms Made Easy 5th Edition (PDF)

Ebook Data Structures and Algorithms Made Easy 5th Edition (PDF) | là một cuốn sách cung cấp các giải pháp cho cấu trúc dữ liệu phức tạp và các thuật toán. Có nhiều giải pháp cho từng vấn đề và cuốn sách được trình bày với code C/C++, nó có ích cho bạn khi chuẩn bị kiến thức cho một cuộc phỏng vấn và hướng dẫn thi cử cho các nhà khoa học, kĩ sư trẻ. Vì vậy đừng ngại download Ebook Data Structures and Algorithms Made Easy PDF tại Cuongquach.com .

ebook Data Structures and Algorithms Made Easy pdf

Thông tin chung về ebook “Data Structures and Algorithms Made Easy PDF”

Tên tài liệu Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structure and Algorithmic Puzzles PDF
Tác giả : Narasimha Karumanchi
Số trang : 434
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Programming/Lập trình
Phiên bản: 5
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục ebook “Data Structures and Algorithms Made Easy PDF”

TABLE OF CONTENTS
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Recursion and Backtracking
Chapter 3. Linked Lists
Chapter 4. Stacks
Chapter 5. Queues
Chapter 6. Trees
Chapter 7. Priority Queues and Heaps
Chapter 8. Disjoint Sets ADT
Chapter 9. Graph Algorithms
Chapter 10. Sorting
Chapter 11. Searching
Chapter 12. Selection Algorithms [Medians] Chapter 13. Symbol Tables
Chapter 14. Hashing
Chapter 15. String Algorithms
Chapter 16. Algorithms Design Techniques
Chapter 17. Greedy Algorithms
Chapter 18. Divide and Conquer Algorithms
Chapter 19. Dynamic Programming
Chapter 20. Complexity Classes
Chapter 21. Miscellaneous Concepts

Link download ebook “Data Structures and Algorithms Made Easy PDF”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7
Next articleEbook Linux in Action (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !