Hướng dẫn backup và restore Docker Container

155

Hướng dẫn backup và restore Docker ContainerCuongquach.com | Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn backuprestore một docker container đang chạy/đã stop như thế nào ? Trên thực tế thì các Docker Container ứng dụng khi deploy lên các hệ thông Container Orchestrator như Kubernetes/ECS/GKE,… thì thường sẽ bắt đầu bằng các bước build image mới, đánh tag image mới và deploy docker image tag version mới đó (CICD).

Idea trong bài viết này chính là đóng gói cả một Docker Container lại thành 1 Docker Image mới. Vậy trường hợp khi nào ta backup/restore cả một Docker Container đây, thường là các bạn mới làm quen Docker Container, host Docker Container trên một máy chủ dịch vụ standalone. Hoặc cũng có thể bạn đã mở terminal container và chỉnh sửa gì đấy rồi muốn backup nguyên cái con container đó.

backup-restore-docker-container

Lưu ý:

  • Hướng dẫn này không backup các mount point với Docker Container. Nếu xài mount point data volume thì hãy backup data volume riêng.
  • Cẩn thận với dung lượng size đang chạy của một Docker Container khi bạn đóng gói backup, vì có thể Docker Image mới sẽ rất nặng đấy.

1. Backup docker container

Bạn hãy list docker container đang chạy và lấy thông tin Container ID cần backup.

Giờ bạn đã có một docker image mới với tên ‘REPOSITORY‘ là tên bạn dùng để backup. Ví dụ : cuongquach-backup01

Kế đến bạn sẽ có hướng backup cái docker image vừa commit xong.

+ Cách 1

Bạn push docker image đó lên một Container Registry.

+ Cách 2

Bạn cũng có thể lưu docker image thành file tar và đem đi backup ở bất kì host storage lưu trữ như S3, NFS, SAN, …

2. Restore docker container

Bây giờ bạn muốn khôi phục lại Docker Container app mà bạn đã backup thì cũng có 2 cách nhưng cùng 1 mục đích đó là đem Docker Image với ImageID Hash đã backup lên Docker local hoặc remote.

+ Cách 1

+ Cách 2

Giờ giả sử bạn đang ở trên một máy chủ mới . Ok giờ từ file .tar container image backup, ta khôi phục lại Docker Image đó lên Docker localhost.

Kế đến bạn chỉ cần chạy Docker Container mới từ Docker Image vừa khôi phục với lệnh docker run hoặc docker compose quen thuộc, cũng có thể tái sử dụng image đó cho các service trên K8S/ECS/GKE,… .

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here