Ebook Kubernetes Past, Present and Future – eMag (PDF)

Ebook Kubernetes Past, Present and Future (PDF) – Cuongquach.com | Tạp chí eMag đem đến kì phát hành số ebook về Kubernetes, giúp bạn hiểu hơn chút về lịch sử và xu hướng chuyển mình của công nghệ Kubernetes. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Kubernetes Past, Present and Future‘ ở Cuongquach.com .

ebook-kubernetes-past-present-and-future-ebook

Thông tin ebook “Kubernetes Past, Present and Future”

Tên tài liệu : Kubernetes Past, Present and Future
Tác giả : (eMag) Daniel Bryant, Bilign Ibryam, Phil Estes, Joel Speed,..
Số trang: 40
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Docker/Container/Kubernetes
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Kubernetes Past, Present and Future”

Ebook sẽ là các trao đổi chia sẻ về việc Kubernetes đã chuyển mình từ một Container Orchestrator đơn giản sang mô hình điện toán đám mây như thế nào ? khi góp phần thay đổi rất nhiều từ quy mô vận hành hạ tầng đến thiết kế kiến trúc phần mềm. Các chủ đề bao gồm các tùy chọn runtime, cách thiết kế các ứng dụng chạy hiệu quả trên Kubernetes, cân nhắc thiết kế microservice và thiết kế có thể mở rộng.

Mục lục ebook “Kubernetes Past, Present and Future”

+ Table of content

THE KUBERNETES EFFECT
STATEFUL-SERVICE DESIGN CONSIDERATIONS FOR THE KUBERNETES STACK
WHO’S RUNNING MY KUBERNETES POD? THE PAST, PRESENT, AND FUTURE OF CONTAINER RUNTIMES
SIX TIPS FOR RUNNING SCALABLE WORKLOADS ON KUBERNETES
MICROSERVICES IN A POST-KUBERNETES ERA
VIRTUAL PANEL: KUBERNETES AND THE CHALLENGES OF MULTI-CLOUD

Link download ebook “Kubernetes Past, Present and Future”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleSử dụng Privileged Pod để debug Kubernetes Node
Next articleHeadless Service trong Kubernetes là gì ?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !