[Linux] Hướng dẫn reset root password trên Ubuntu 14.04/16.04

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu việc “reset root password trên Ubuntu 14.04/16.04”. Nếu bạn quản trị hay sử dụng hệ điều hành Ubuntu 14.04/16.04 và vô tình quên mất mật khẩu root thì sau đây là các bước để khôi phục lại mật khẩu root trên Ubuntu.

Thao tác reset root password trên Ubuntu 14.04/16.04

Lưu ý:
– Chỉ có thể áp dụng khôi phục mật khẩu user nếu GRUB2 boot loader không set up mật khẩu khoá.
– Bỏ qua cách sử dụng chế độ ‘recovery mode’ trên Ubuntu để reset root password. Nguyên nhân trên một số hệ thống đôi khi không có chế độ “recovery mode”.

Bước 1: khởi động lại hệ thống vào ‘GRUB2′ boot loader menu.

– Khởi động lại hệ thống và tinh chỉnh chế độ GRUB2 ở màn hình boot GRUB2.
– Bấm nút ESC để màn hình dừng lại, sau đó ấn nút ‘e’ ở dòng entry ‘Ubuntu‘ để thực hiện chỉnh sửa boot loader.

reset root password ubuntu grub menu

Bước 2: chỉnh thông số entry GRUB2

– Sau khi vào được màn hình cấu hình GRUB2 sẽ có thông tin như hình ảnh ở dưới.

reset root password trên ubuntu grub edit
– Tìm đến dòng entry cấu hình bắt đầu bằng “linux…” sau đó thêm cấu hình kích hoạt chế độ read-write mode rwinit=/bin/bash vào cuối dòng cấu hình.
– Lưu ý : xoá nội dung cấu hình “quiet splash” và “$vt_handoff” nếu có trước khi reset root password.

linux /boot/vmlinuz-4-4.0-22-generic root=UUID=43ad24d3-e\
c5b-44ee-a099-a88eb9520989 ro quiet splash $vt_handoff

thành

linux /boot/vmlinuz-4-4.0-22-generic root=UUID=43ad24d3-e\
c5b-44ee-a099-a88eb9520989 rw init=/bin/bash

 
– Ấn Ctrl+X hoặc F10 để lưu và tự động boot vào môi trường initramfs.

Bước 3: remount filesystem

– Hệ thống filesystem hiện tại đang ở chế độ “read-write” được mount ở /.
– Kiểm tra lại xem filesystem đã được mount quyền đọc-ghi (rw) hay chưa ? để thực hiện khôi phục mật khẩu root thì ta cần thêm quyền ghi (write) trên filesystem.

# mount | grep -w /
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)

 
– Nếu kiểm tra thấy vẫn chưa ở chế độ rw, thì ta sẽ tiến hành remount lại filesystem root / với quyền đọc-ghi (read-write). Nếu không remount quyền read-write thì khi đổi mật khẩu sẽ gặp lỗi (Authentication token manipulation error).

# mount -o remount, rw /

Bước 4: đổi mật khẩu root và reboot

– Tiến hành reset password user root.

# passwd root

– Khởi động lại hệ thống.

# exec /sbin/init

Sau khi boot vào hệ thống prompt console thành công thì bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Previous article[Tech] Tìm hiểu về công nghệ Blockchain thông qua Infographic
Next article[Ebook] Tài liệu học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao – ĐH FPT Polytechnic (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !