Hướng dẫn nâng cấp Debian 8 lên Debian 9 Stretch

Đội ngũ phát triển Distro Debian đã công bố phiên bản mới Debian 9 Stretch sẽ được phát hành vào ngày 17/06/2017. Phiên bản này có mã tên code là “Stretch” và Debian 9 sẽ có rất nhiều tính năng và sự nâng cấp mới so với các phiên bản trước đó. Chính vì vậy trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp Debian 8 lên Debian 9 Stretch với các bước vô cùng đơn giản. Các lệnh chạy trong bài viết này sẽ được thực thi dưới quyền user root nhé.

debian 9 stretch

Các bước nâng cấp Debian 9

1. Sao lưu dữ liệu của bạn

Điều đầu tiên và vô cùng quan trọng đó là hãy sao lưu lại dữ liệu của hệ thống OS. Vì có thể sẽ phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, nên các dữ liệu cần được backup an toàn để đảm bảo. Nếu hệ thống Debian 8 của bạn đang chạy dịch vụ MariaDB thì cũng cần cẩn thận, vì nếu nâng cấp lên Debian 9 thì phiên bản MariaDB cũng sẽ nhảy lên Mariadb version 10.1. Lúc này bạn sẽ không thể nào quay ngược trở lại ngoại trừ việc phải xoá đi cài lại. Bạn có thể ưu tiên sao lưu các đối tượng sau trên hệ thống Debian :

– Cơ Sở Dữ Liệu
– Mã nguồn
– Cấu hình dịch vụ
– Email/tài khoản email.
– Thông tin user trên hệ thống Debian.

2. Upgrade các chương trình trên Debian 8

Trước tiên trước khi nâng cấp lên Debian 9 thì bạn nên cập nhật tất cả chương trình hiện tại trên Debian 8 và nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

# apt update && apt upgrade

3. Cập nhật nội dung Repo sources.list

Chỉnh sửa file cấu hình Repo Source list đổi từ “jessie” (tên đại diện Distro Debian 8) thành từ “stretch” (tên đại diện Distro Debian 9). Bạn có thể dùng lệnh “sed” để thực hiện nhu cầu này.

# cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.original
# sed -i 's/jessie/stretch/g' /etc/apt/sources.list

Nội dung file /etc/apt/sources.list sẽ có nội dung ví dụ như sau. Mình sử dụng mirror của DigitalOcean cho uy tín.

deb http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch main
deb-src http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch main

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main

# stretch-updates, previously known as 'volatile'
deb http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch-updates main
deb-src http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch-updates main

4. Cập nhật các chương trình lần nữa

Sau khi thay thế nội dung Repo Apt file cấu hình sang “Stretch“, hãy cập nhật các chương trình trên hệ thống một lần nữa. Các chương trình này sẽ được cập nhật theo version của Distro Debian 9 – Stretch.

# apt update && apt upgrade

5. Nâng cấp lên Debian 9

Cuối cùng thì bạn đã có thể bắt đầu nâng cấp từ Debian 8 lên Debian 9 Stretch với lệnh sau.

# apt dist-upgrade

6. Xác thực quá trình nâng cấp

Tại thời điểm này nếu hệ thống của bạn không có bất kì vấn đề lỗi nào, thì quá trình nâng cấp từ Debian 8 lên Debian 9 đã hoàn tất. Vậy hãy reboot lại hệ thống và đăng nhập lại kiểm tra thông tin version mới nào.

# reboot

Sau khi reboot kiểm tra lại phiên bản hiện tại của Debian như sau.

# lsb_release -a

Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.0 (stretch)
Release: 9.0
Codename: stretch

 
Nếu đúng như thông tin trên, thì bạn đã nâng cấp lên Debian 9 – Stretch thành công rồi. Chúc mừng bạn nhé.

Previous articleHội thảo “Truy cập mở – Dữ liệu mở – Dữ liệu mở liên kết” (HCM-10/06/2017)
Next article13 cách cấu hình bảo mật SSH Server trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !