[MySQL] Fix thông báo ‘Warning: Skipping the data of table mysql.event.’ khi dump db name ‘mysql’

352

Mình sẽ nói về vấn đề fix thông báo ‘Warning: Skipping the data of table mysql.event.‘ khi bạn thực hiện hoạt động backup databasemysql‘ của hệ thống dịch vụ MySQL bằng ‘mysqldump’ hay chạy script backup database. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận phải lỗi thông báo như sau khi dump DB ‘mysql‘ :

 
Đây không phải là 1 bug hay 1 lỗi xảy ra khi dump database ‘mysql‘, MySQL xuất thông báo này nhằm thông báo cho người dùng rằng MySQL không thể dump table ‘event‘ trong database ‘mysql‘ được. Ở một số version MySQL thì không hiện thông báo cảnh báo như thế.

Thế ta có cần phải lo về table ‘mysql.event‘ hay không ? Đó là table liên quan hoạt động ‘schedule events‘ (được giới thiệu từ phiên bản 5.1.6). Có thể hiểu nôm na là cơ chế quản lý các tác vụ hoạt động theo lịch trình và sự kiện do MySQL thiết lập. Bạn có thể đọc thêm thông tin về cơ chế này ở link của MySQL : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/event-scheduler.html

 
1. Backup table ‘mysql.event’

– Nếu bạn muốn backup luôn table ‘mysql.event‘ khi dump database ‘mysql‘ thì nên thay đổi option câu lệnh backup ‘mysqldump‘ như sau:

thành

 
2. Không backup table ‘mysql.event’

– Nếu bạn không muốn backup luôn table ‘mysql.event‘ khi dump database ‘mysql‘ thì ta sẽ thay đổi option lệnh ‘mysqldump‘ như sau :

thành

 
Đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here