[Ebook] CCNA Routing and Switching Practice Test, 1500 questions

ccna-practice-test-coer

Thông tin chung về “CCNA Routing and Switching Practice Test, 1500 questions”

Tên tài liệu : CCNA Routing and Switching Practice Test, 1500 questions
Tác giả : Jon Buhagiar
Số trang : 508
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Networking

Series : Tự học CCNA – Tự học Mạng Máy Tính

Giới thiệu mục lục ebook “CCNA Routing and Switching Practice Test, 1500 questions”

Contents
Introduction
Cisco’s Network Certification
Where Do You Take the Exams?
ICND1 (100-105) Exam Objectives
ICND2 (200-105) Exam Objectives
CCNA Composite (200-125) Exam Objectives

Using This Book to Practice
Chapter 1 Network Fundamentals (Domain 1)
Chapter 2 LAN Switching Technologies (Domain 2)
Chapter 3 Routing Technologies (Domain 3)
Chapter 4 WAN Technologies (Domain 4)
Chapter 5 Infrastructure Services (Domain 5)
Chapter 6 Infrastructure Security (Domain 6)
Chapter 7 Infrastructure Management (Domain 7)
Chapter 8 Practice Test 1
Chapter 9 Practice Test 2

Appendix Answers to Review Questions
Chapter 1: Network Fundamentals (Domain 1)
Chapter 2: LAN Switching Technologies (Domain 2)
Chapter 3: Routing Technologies (Domain 3)
Chapter 4: WAN Technologies (Domain 4)
Chapter 5: Infrastructure Services (Domain 5)
Chapter 6: Infrastructure Security (Domain 6)
Chapter 7: Infrastructure Management (Domain 7)
Chapter 8: Practice Test 1
Chapter 9: Practice Test 2

Link download ebook “CCNA Routing and Switching Practice Test, 1500 questions”

Google Drive : https://drive.google.com/file/d/0B-hV1HrMP8j1OFhPNmdteXpXUGM/
Mega.nz: LINK

Previous articleHướng dẫn sử dụng module netifaces Python tìm thông tin địa chỉ IP trên OS
Next articleTìm hiểu RAM Disk là gì, tmpfs là gì trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !