[Linux] Hướng dẫn tạo SWAP File trên CentOS/RedHat

617

Hướng dẫn tạo SWAP File trên CentOS/RedHat

Trên các hệ thống Unix-like hay Linux thì thông thường ta hay sử dụng 1 partition riêng trên ổ đĩa dùng cho chức năng swapping. Tuy nhiên từ kernel Linux 2.6 trở đi, ta được bổ sung thêm 1 chức năng phục vụ cho SWAP linh động hơn, đó gọi là “swap file” với tốc độ hoạt động không thua gì “swap partition“.

Tốt nhất ta vẫn nên sử dụng SWAP Partition, nhưng ở bài viết này chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào “swap file” cách khởi tạo ra nó.

1. Tạo phân vùng ảo SWAP với Swap File

– Kiểm tra thông tin SWAP trên hệ thống.


– Tạo file dùng cho hoạt động swap. Swap file sẽ có dung lượng 512MB (1024 * 512MB = 524288 block size).


– Phân quyền cho file vừa được tạo ra.


– Thiết lập nhận diện swap file.


– Khởi động hoạt động swap file ngay lập tức, không cần reboot lại hệ thống


– Kiểm tra xem swap file đã được tạo và nhận diện hoạt động chưa


– Cấu hình fstab, để khi hệ thống khởi động lại thì vẫn nhận diện swap file này là vùng sử dụng cho bộ nhớ ảo RAM SWAP.


– Nếu bạn không muốn phải reboot hệ thống để xác nhận hệ thống có nhận diện các vùng bộ nhớ SWAP được cấu hình trong file “/etc/fstab“. Bạn có thể làm theo cách sau bằng cách vô hiệu hoá và khởi động lại các swap partition được cấu hình trong file “/etc/fstab” .


2. Để gỡ bỏ swap file đã khởi tạo

– Ta sẽ thực thi các lệnh sau cùng việc loại bỏ nội dung cấu hình swap file trong file “/etc/fstab” như ở phía trên.


Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here