5 cách để lấy thông tin IP Public từ Linux Terminal

Địa chỉ IP Public được sử dụng cho các hoạt động giao tiếp mạng giữa các máy tính thông qua môi trường Internet. Một máy tính cần có IP Public cụ thể thì mới có thể truy cập trên toàn thế giới. Nói tóm gọi là giống như 1 định danh cho 1 máy tính hoặc một mạng máy tính trên môi trường internet đồ sộ. Vậy điều gì được nhắc đến ở bài viết này đó chính là làm thế nào chúng ta có thể biết được địa chỉ IP Public của chúng ta từ terminal Linux đây ? Vì nhiều khi hệ thống chúng ta đứng sau 1 con proxy server hay 1 con firewall NAT nào đó thì IP Public sẽ khác hoàn toàn. Hãy thực hiện danh sách 5 câu lệnh query remote Host để giúp bạn lấy thông tin IP Public từ Linux Terminal.

Vậy các chương trình lệnh dưới hoạt động như thế nào ? Đơn giản đi gửi query HTTP Request đến máy chủ remote bên ngoài để lấy thông tin IP Public đang gửi gói tin HTTP đến máy chủ remote đó và hiển thị lại cho bạn.

1. Domain ipecho.net

# curl ipecho.net/plain; echo

2. Domain myip.opendns.com

# dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

3. Domain icanhazip.com

# curl icanhazip.com

4. Domain ifconfig.co

# curl ifconfig.co

5. Domain ident.me

# curl ident.me

 
Sau khi bạn biết 5 tên miền hỗ trợ lấy thông tin IP Public từ phía bạn và xuất ra output cho bạn xem, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng terminal để get thông tin cần thiết. Không nhất thiết phải làm các thao tác phức tạp như mở web, mở site,…

Lưu thông tin địa chỉ IP Public vào biến shell

Bạn hoàn toàn có thể code một shell script đơn giản để get địa chỉ IP Public khi cần thiết như sau.

#!/bin/bash
#Author : Quach Chi Cuong

myip="$(dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com)"
echo "My IP Public Address : ${myip}"

exit 0
# chmod +x get-ip-pub.sh
# ./get-ip-pub.sh
My IP Public Address : 125.212.218.80

 
Ok chúng ta đã kết thúc bài viết 5 cách để lấy thông tin địa chỉ IP Public trên Linux Terminal rồi nhé.

Previous articleHướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7
Next articleHướng dẫn dùng lệnh ROUTE trên Linux để cấu hình routing
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !