5 cách để lấy thông tin IP Public từ Linux Terminal

1201

Địa chỉ IP Public được sử dụng cho các hoạt động giao tiếp mạng giữa các máy tính thông qua môi trường Internet. Một máy tính cần có IP Public cụ thể thì mới có thể truy cập trên toàn thế giới. Nói tóm gọi là giống như 1 định danh cho 1 máy tính hoặc một mạng máy tính trên môi trường internet đồ sộ. Vậy điều gì được nhắc đến ở bài viết này đó chính là làm thế nào chúng ta có thể biết được địa chỉ IP Public của chúng ta từ terminal Linux đây ? Vì nhiều khi hệ thống chúng ta đứng sau 1 con proxy server hay 1 con firewall NAT nào đó thì IP Public sẽ khác hoàn toàn. Hãy thực hiện danh sách 5 câu lệnh query remote Host để giúp bạn lấy thông tin IP Public từ Linux Terminal.

Vậy các chương trình lệnh dưới hoạt động như thế nào ? Đơn giản đi gửi query HTTP Request đến máy chủ remote bên ngoài để lấy thông tin IP Public đang gửi gói tin HTTP đến máy chủ remote đó và hiển thị lại cho bạn.

1. Domain ipecho.net

2. Domain myip.opendns.com

3. Domain icanhazip.com

4. Domain ifconfig.co

5. Domain ident.me

 
Sau khi bạn biết 5 tên miền hỗ trợ lấy thông tin IP Public từ phía bạn và xuất ra output cho bạn xem, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng terminal để get thông tin cần thiết. Không nhất thiết phải làm các thao tác phức tạp như mở web, mở site,…

Lưu thông tin địa chỉ IP Public vào biến shell

Bạn hoàn toàn có thể code một shell script đơn giản để get địa chỉ IP Public khi cần thiết như sau.

 
Ok chúng ta đã kết thúc bài viết 5 cách để lấy thông tin địa chỉ IP Public trên Linux Terminal rồi nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here