Hướng dẫn dùng lệnh ROUTE trên Linux để cấu hình routing

4272

Giống như các hệ thống Unix khác hay OS khác, thì route là 1 dòng thông tin (entry) trong bảng định tuyến, hỗ trợ kernel xác định được IP packet sẽ được gửi đến đích IP theo đường nào. Với nội dung định tuyến này bạn cần kiến thức mạng căn bản (CCNA) để nắm rõ vai trò của Routing Table như trên các máy tính. Việc cấu hình route chính xác là cực kì quan trọng để hệ thống Linux của bạn có thể thông suốt phần network nhằm hoạt động ổn định được. Thường sau khi cấu hình IP tĩnh trên Linux như CentOS/Ubuntu ta sẽ kiểm tra tiếp phần routing table của hệ thống và để cấu hình route trên Linux ta sẽ dùng chương trình lệnh route trên Linux. Sau này được thay thế bằng công cụ lệnh ‘ip‘.

Lưu ý :
– Trước khi chỉnh sửa bảng định tuyến trên Linux, bạn phải cực kì lưu ý là nếu route thông tin sai sẽ khiến cho hệ thống không thể truy cập được và lúc này sẽ phải truy cập console của hệ thống nhằm chỉnh sửa tay. Nên cần thực sự