[Linux] Tìm hiểu tính năng của file /etc/nologin trên Linux

File /etc/nologin chứa thông điệp sẽ được sử dụng để thông báo đến các user người dùng không thuộc nhóm super-user (tức là các user có quyền tối cao như root chẳng hạn) đang cố gắng đăng nhập vào hệ thống và từ chối truy cập từ các user này.

Tức là nếu file này tồn tại trên hệ thống Linux thì chỉ có root hoặc user có quyền tối cao như root mới được phép đăng nhập hệ thống. Còn những non-superuser như user thường thì khi đăng nhập qua ssh và cả cổng console giao diện chính thì sẽ bị từ chối và hiện ra nội dung thông điệp trong file /etc/nologin. Nói chung là cấm login trong trường hợp cần cô lập máy chủ để kiểm tra các vấn đề đặc biệt.

Thông điệp ở trong file /etc/nologin chỉ có thể được chỉnh sửa bởi quyền super-user trong hệ thống. Cũng như chỉ có các tài khoản người dùng thuộc superuser sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách sử dụng của file /etc/nologin này.

Hướng dẫn thực hành tìm hiểu file /etc/nologin

Bước 1 :
– Tạo nội dung file /etc/nologin .

# echo "You don't have privilige to login the system!" > /etc/nologin
# useradd test
# passwd test
Changing password for user test.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

 
Bước 2 :
– Bạn hãy thử logout rồi đăng nhập ssh lại bằng user “test” hoặc ssh từ máy chủ Linux khác vào máy chủ đang tồn tại file /etc/nologin.

# ssh test@example1.com
You don't have privilige to login the system!
Connection closed by x@x.x.x.x

 
Như vậy bài viết đã nêu cho bạn hiểu công dụng chính của file /etc/nologin này. Bạn có thể thử nghiệm để hiểu được tính năng của file này.

Chúc các bạn thành công.

Previous article[Linux] Thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow
Next article[SSH] Sử dụng “ssh-copy-id” đẩy public key sang remote
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !