Ebook Quản trị hệ thống Linux LPI 1 & 2 PDF – Trung Tâm Newstar

Cuốn sách ebook Ebook Quản trị hệ thống Linux LPI 1 & 2 PDF, là một tài liệu Tiếng Việt do thầy Huỳnh Thanh Tâm Trung tâm Newstar biên soạn. Nội dung không quá chi tiết, chỉ đề cập các kiến thức cơ bản về Linux và dịch vụ phổ biến với các nội dung ngắn gọn súc tích, như note vậy. Vậy còn chờ gì mà không download ebook này tại “Cuongquach.com“.

ebook lpi 1 lpi 2

Thông tin chung về ebook “Ebook Quản trị hệ thống Linux – LPI 1 & 2 PDF”

Tên tài liệu : Ebook Quản trị hệ thống Linux – LPI 1 & 2 PDF
Tác giả : Huỳnh Thanh Tâm – Newstar
Số trang : ebook1(68) & ebook2(41)
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux

Giới thiệu mục lục ebook “Ebook Quản trị hệ thống Linux – LPI 1 & 2 PDF”

A LPI-1:
Chương 1: TỔNG QUAN 2
I Lịch sử phát triển 2
II Các distro phổ biến của Linux 2
III Đặc điểm của Linux 4
IV Giới thiệu Centos 7 5
Chương 2: CÀI ĐẶT LINUX SERVER 7
Chương 3: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 10
Chương 4: CÁC LỆNH CƠ BẢN 14
Chương 5: BOOT AND RUN LEVELS 22
Chương 6: QUẢN TRỊ USER, GROUP 25
Chương 7: QUYỀN TRÊN HỆ THỐNG TỆP TIN, THƯ MỤC 32
Chương 8: TRÌNH SOẠN THẢO VI & CÁC LỆNH LỌC DỮ LIỆU 38
Chương 9: NETWORK CONFIGURATION 43
Chương 10: INSTALL SOFTWARE 48
Chương 11: LINUX FILE SYSTEMS, DEVICES 52
Chương 12: MỞ RỘNG HDD 54
Chương 13: LẬP SHELL SCRIPT 62

B LPI-2
Chương 14: WEBMIN 2
Chương 15: VNC SERVER 4
Chương 16: DHCP SERVER 7
Chương 17: SAMBA 10
Chương 18: NFS SERVER 13
Chương 19: DNS 15
Chương 20: MAIL SERVER 23
Chương 21: SQUID PROXY 28
Chương 22: APACHE WEB SERVER 33
Chương 23: IPTABLES 35

Link download free ebook “Ebook Quản trị hệ thống Linux – LPI 1 & 2 PDF”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Previous article[vSphere 6.5] Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 6.5 với hình ảnh chi tiết
Next articleGoogle đóng cửa ứng dụng Google Drive trên PC và Mac vào tháng 3/2018
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !