Tạo file rỗng trên Linux với lệnh TOUCH

Tạo file rỗng trên Linux với lệnh TOUCHCuongquach.com | Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu các ví dụ về lệnh TOUCH hữu ích trong Linux nhé. Lệnh touch là một chương trình cơ bản cho Hệ điều hành Unix/Linux, lệnh này sử dụng để tạo mới file rỗng, thay đổi và chỉnh sửa timestamp của file.

tạo file rỗng với lệnh touch trên linux

Trong Linux mỗi file đều liên kết với thông tin timestamp (bạn tạm hình dung là tem thời gian cũng được) và mỗi file đều chứa các thông tin về thời gian truy cập, thời gian lần chỉnh sửa cuối và lần thay đổi cuối. Vì thế mỗi khi chúng ta tạo ra file mới, truy cập hay chỉnh sửa file thì timestamp này cũng tự động cập nhật chính xác lại thời gian trên file. Trước khi chúng ta đi đến ví dụ cụ thể thì hãy cùng mình theo dõi các option sau nhé:

  • -a: Chỉ thay đổi thời gian truy cập file
  • -c: Nếu file không tồn tạo, không tạo ra file
  • -d: cập nhật thời gian truy cập và chỉnh sửa
  • -m: chỉ thay đổi thời gian chỉnh sửa
  • -r: sử dụng thời gian truy cập và sửa đổi của file
  • -t: tạo file sử dụng thời gian chỉ định.

1. Tạo một file rỗng

Quá đơn giản luôn, lệnh sau sẽ tạo ra một file rỗng (0 byte) mang tên cuongquach-linux.txt .

# touch cuongquach-linux.txt

2. Tạo ra nhiều file

Sử dụng lệnh touch, bạn có thể tạo ra nhiều hơn 1 file, sử dụng lệnh như dưới đây để tạo ra 3 file mang tên a.txt, b.txt, c.txt nhé.

# touch a.txt b.txt c.txt

3. Thay đổi thời gian truy cập và chỉnh sửa file

Để thay đổi hoặc cập nhật thời gian truy cập và chỉnh sửa file lần gần đây nhất, bạn sử dụng option -a như ví dụ dưới đây. lệnh sau sẽ lấy thời gian và ngày hiện tại áp lên file. Nếu file không tồn tại, nó sẽ tạo ra file mới.

# touch -a cuongquach-linux.txt

4. Làm sao để tránh tạo một file mới

Sử dụng option -c bạn sẽ tránh được việc tạo file mới khi file không tồn tại.

# touch -c cuongquach-linux.txt

5. Thay đổi thời gian chỉnh sửa file

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi thời gian chỉnh sửa của file, hãy sử dụng option -m. Lưu ý là nó chỉ cập nhật thời gian lần chỉnh sửa cuối cùng (không phải thời gian truy cập) của file.

# touch -m cuongquach-linux.txt

6. Chỉ định thời gian truy cập và chỉnh sửa cụ thể

Bạn có thể sử dụng option -c-t để chỉ định thời gian cụ thể như sau.

# touch -c -t YYDDHHMM cuongquach-linux.txt

Ví dụ bạn muốn chỉnh thời gian truy cập và chỉnh sửa ngày giờ của file cuongquach-linux.txt10h30 sáng ngày 20/08/2018 thì thao tác như sau:

# touch -c -t 18201030 cuongquach-linux.txt

7. Làm thế nào để sử dụng timestamp của file này cho file khác

Sử dụng option -r sẽ cập nhật được timestamp từ file này sang file khác, giống như ví dụ dưới đây sẽ cập nhật timestamp của a.txt sang b.txt .

# touch -r a.txt b.txt

8. Tạo file chỉ định thời gian cụ thể

Nếu bạn thích tạo thời gian bằng cách chỉ định thời gian cụ thể hơn là lấy thời gian hiện tại lúc tạo thì bạn có thể sử dụng cú pháp lệnh như sau

# touch -t YYMMDDHHMM.SS cuongquach-linux.txt

Ví dụ bạn muốn tạo một file tên cuongquach-linux.txt với timestamp vào lúc 21h33p34s, 20/08/2018 .

# touch -t 1808202133.34 cuongquach-linux.txt

Bài viết của mình đã hoàn tất rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu gần như toàn bộ các option của lệnh touch trên Linux này rồi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy sử dụng lệnh “man touch“. Có góp ý gì, các bạn đừng ngại để lại comment nhé. Xin cám ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article6 công cụ online giúp tạo và kiểm tra Cronjobs trên Linux
Next articleMCSA 2012: Tìm hiểu File Server Resource Manager
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !