MCSA 2012: Tìm hiểu File Server Resource Manager

MCSA 2012: Tìm hiểu File Server Resource ManagerCuongquach.com | Tiếp tục với series “Tự học MCSA 2012“, mình sẽ đề cập đến tính năng File Server Resource Manager (FSRM) trên Windows Server giúp quản lý tài nguyên ổ cứng trên Windows Server.

cấu hình fsrm trên windows server 2012

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Tắt tính năng copy/paste qua Remote Desktop Windows
Xử lý lỗi RDP “This could be due to CredSSP encryption orcale …”
MCSA 2012: Local User và Local Group
Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 với hình ảnh chi tiết
MCSA 2012: Kích hoạt Remote Desktop trên Windows Server 2012

File Server Resource Manager là gì ?

File Server Resource Manager là một bộ công cụ cho phép các quản trị viên hiểu rõ, điều khiển, và quản lý các loại dữ liệu lưu trữ trên File Server của họ. Bằng cách sử dụng File Server Resource Manager, các quản trị viên có thể đặt hạn ngạch trên các volume, xem xét các files và folder, và tạo ra những báo cáo lưu trữ 1 cách toàn diện. Nó tích hợp các công cụ rất hiệu quả, không chỉ giúp các quản trị viên giám sát hiệu quả nguồn tài nguyên lưu trữ hiện có, nhưng nó cũng hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và thực hiện các thay đổi chính sách trong tương lai.

FSRM là tính năng  có từ windows server 2008. FSRM có thể triển khai trên môi trường Workgroup hoặc Domain. Với bộ công cụ File Server Resource Manager, bạn có thể thực hiện các công việc sau:

 • Tạo các hạn ngạch để hạn chế không gian cho phép cho một volume hoặc folder và tạo ra các thông báo khi các giới hạn hạn ngạch gần đầy hoặc vượt quá mức cho phép.
 • Tự động tạo và apply các hạn ngạch cho tất cả các folder có sẵn và những subfolders mới trong một volume hoặc folder.
 • Tạo ra 1 file theo dõi, kiểm soát các loại file mà người dùng có thể lưu và gửi thông báo khi user cố gắng lưu các file đã bị cấm.
 • Xác định hạn ngạch và các template kiểm tra mẫu có thể dễ dàng apply cho những volume hoặc folder mới và cũ của một tổ chức.
 • Lập các báo cáo lưu trữ định kỳ có thể giúp xác định rõ định hướng về cách sử dụng tài nguyên lưu trữ.
 • Cố gắng ghi nhận việc lưu trữ file trái phép với các user hoặc các nhóm người dùng được lựa chọn.
 • Tạo các báo cáo 1 cách nhanh chóng theo yêu cầu.

Chuẩn bị lab FSRM

 • 2012 máy 1 (chạy HĐH 2012 hoặc 2012R2)
 • 1 máy client (hoặc server tùy ý: 2012may2).
 • Cấu hình IP. Tạo folder Data và share (phân quyền tùy thích).

Tình huống giả định FSRM

 • Khi chúng ta cho phép user lưu trữ dữ liệu trên file server (dùng Map Network Drive), user có thể lưu trữ phim, video v.v làm tăng đáng kể dung lượng không cần thiết của file server. Vì vậy ta có nhu cầu áp đặt hạn ngạch lưu trữ cho user (Disk Quota – thiết lập hạn ngạch đĩa cho user lưu trữ).
 • Hạn chế lưu trữ file theo định dạng (vd: cấm file exe, cấm flv v.v).

Để giải quyết tình huống trên, ta chỉ cần cấu hình FSRM.

Triển khai FSRM

Trên 2012may1

Cài đặt Role: File server resource manager

Vào Server Manager (2012may1)

Manager -> Add Roles and feature

Next mặc định đến:

Server Roles: File and Storage service -> File and ISCSI Services  -> Check vào File and Resource manager

Xuất hiện bảng yêu cầu add thêm các feature cần thiết -> Add feature ->Next

FSRM 3
Add role FSRM

Features: để mặc định ->Next. Rồi Install (Cài xong bấm Close)

FSRM 4
Install FSRM

Sau khi cài xong, quay lại cửa sổ Server Manager -> chọn Tool -> File Server Resource Manager

FSRM 5
Giao diện FSRM

Quota Management: thiết lập hạn ngạch cho ổ đĩa, folder. Để thiết lập hạn ngạch thì ta phải tạo Quota Templates

Bước 1: tạo Quota Templates

– Mặc định Windows cung cấp cho ta 1 số templates, nếu không thỏa nhu cầu ta  phải tạo mới

FSRM 6

– Phải chuột Quota Templates -> Create Quota Template

 • Template name: tùy ý (mình đặt Quota 3MB)
 • Space limit: chỉnh hạn ngách, nếu chỉ cho phép 3MB thì chọn 3MB.
 • Hard Quota: không cho phép người dùng sử dụng quá hạn ngạch.
 • Soft Quota: cho người dùng vượt quá hạn ngạch (dùng để monitor những người dùng vượt quá quota cho phép)
 • Notification Threshold (ngưỡng cảnh báo, nếu dung lượng đến 1 ngưỡng nào đó sẽ cảnh báo đến người dùng) -> add
FSRM 7
Tạo quota template

Chọn Hard Quota. Ta bấm Add để tìm hiểu tiếp .

FSRM 11

Generate notification when usage reached: 85 ( dung lượng dến 85% hạn ngạch thì gửi cảnh báo.

 • Có thể gửi mail đến admin (send email to following administrator)
 • Gửi đến người dùng (dòng dưới).

Qua Tab Report: check vào generate report

Ta cần chú ý 2 giá trị

Files by ownerQuota usage: nếu chọn 2 cái này thì khi gửi cảnh báo nó sẽ gửi thông tin gồm: tên người sử dụng và % dung lượng có thể sử dụng.

FSRM 12

Ở ví dụ này ta không dùng Notification Threshold nên để mặc định.

FSRM 8
Cấu hình xong template

Bước 2: cấu hình Quota.

Chuột phải vào Quota -> Create Quota

 • Quota path: Browse về folder Data (đã tạo từ đầu).
 • Derive Properties from this quota template: chọn “Quota 3MB” vừa tạo

FSRM 9

-> Create

FSRM 10

Test: 2012may2 cấu hình Map network drive:

FSRM 13

Quay về cửa sổ FSRM, chọn File Screening Management (cấu hình sàng lọc file)

Bước 1: ta cấu hình File Group ( định nghĩa các nhóm file)

Chọn File Groups: Windows cũng định nghĩa hầu hết các loại file. Ta có thể bỏ bước này nếu không có nhu cầu khác của windows.

FSRM 14

Ta có thể tự định nghĩa bằng cách -> Create File Group

File group name: thuc thi

File to include: ( các file trong file group) *.exe ( tất cả file có đuôi exe).

File to exclude: *.bat -> OK

FSRM 15

Bước 2: Tạo File Screen Template

Bước này ta sẽ làm hành động: cho phép hay cấm các file nào.

( mặc định WIndwos cũng cung cấp cho ta 1 số template). Để tự định nghĩa ra template ta làm như sau

Chọn File Screen Template –> Create File Screen Template

 • Template name: Cam File nguy hiem
 • Screening type:
 • + Active screening: không cho phép user lưu file
 • + Passive screening: cho phép user lưu file

File Group: ta chọn “thuc thi” vừa tạo ở trên => ý nghĩa là: cấm các file *.exe -> OK

FSRM 16

Bước 3: Thực hiện hành động: gắn vào folder nào

Chọn File Screen -> Create File Screen -> Browse về folder Data

Derrive Properties: chọn ” Cam File nguy hiem” -> Create

Ý nghĩa: cấm user lưu trữ *.exe lên folder Data.

FSRM 17

Các bạn tự test trường hợp: KT1 copy *.exe vào folder KeToan trong Data.

Lưu ý:

 • Admin lưu *.exe vào folder Data cũng không được
 • Hạn chế của FSRM là user đổi đuôi file: *.exe thành *.exe1 thì copy vào Data được => điểm hạn chế khi triển khai.
 • Cấu hình trên từng folder của user ( nếu đang triển khai home folder). Nếu cấu hình 1 folder cha (Data)  thì khi cho phép 10 Gb thì FSRM sẽ hiểu là tổng dung lượng là 10 Gb chứ không phải mỗi home folder của user được phép chứa 10 Gb dữ liệu.
 • Để dễ nhớ cách cấu hình FSRM, ta sẽ cấu hình từ dưới lên ( vd: file group rồi mới tới file screen template).

Bonus:

Ngoài việc triển khai FSRM để áp đặt quota thì windwos cũng cũng cấp cho chúng ta chức năng Quota.

Chọn ổ C -> Properties -> Tab Quota

 • Enable quota management: bật chức năng quota trên ổ đĩa.
 • Deny disk space to users exceeding quota limit: nếu user đến hạn quota thì không cho sử dụng nữa. Nếu không check thì user vẫn có thể lưu trữ khi vượt quá quota quy định.
 • Limit dosk space to: đặt quota: ta cho 100Mb ( lưu trữ bất cứ folder nào nhưng tổng các file không được quá 100Mb)

Nếu ta check vào ô Log thì khi user đến hạn quota thì sẽ tạo ra log file cho admin.

quota 18

Khi cấu hình thế này thì ta đã áp quota cho tất cả user là 100Mb. Ta muốn set quota khác nhau cho các user khac nhau thì chọn Quota Entries.

Ở cửa sổ Quota Entries

Để xét riêng cho user NS1 có quota là 200Mb còn user khác là 100Mb thì chọn Quota -> New quota entry -> add NS1 rồi chỉ định quota 200Mb

Ông Sếp không muốn bị áp quota: add user Sep rồi chọn Do not limit disk usage

Lưu ý:

Quota trên Ổ đĩa khác với FSRM là chỉ có thể áp lên ổ đĩa, FSRM có thể áp lên folder. Theo cá nhân mình thì kết hợp Quota và home folder là tốt nhất.

Mình xin kết thúc bài FSRM ờ đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleTạo file rỗng trên Linux với lệnh TOUCH
Next articleMCSA 2012: Distributed File System (DFS)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !