Jenkins: Hướng dẫn bảo trì tắt/mở dịch vụ Jenkins

Hướng dẫn bảo trì/tắt/mở dịch vụ Jenkins | Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện một số thao tác cực kì cơ bản liên quan đến việc tương tác dịch vụ Jenkins như nhu cầu bảo trì dịch vụ. Khi mà bạn cần thực hiện bảo trì hệ thống dịch vụ CI/CD Jenkins thì hẳn bạn muốn thực hiện các thao tác như:

  • Khởi động lại Jenkins (restart)
  • Tắt Jenkins (shutdown)
  • Reload config
  • Khởi động Jenkins (start)

Mọi chuyện cực kì đơn giản, nhưng mình muốn review một tí vì bạn có thể thực hiện thông qua URL web Jenkins, giúp tự động hoá cũng tốt nếu cần thiết.

bảo trì jenkins

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Sự khác biệt giữa Ansible Module Command và Module Shell
Hướng dẫn backup và restore dữ liệu Jenkins
Top chứng chỉ Linux quốc tế mà quản trị viên nên có
Ebook Ansible for DevOps PDF
Thay đổi giao diện Jenkins UI với theme Material

1. Thực hiện hành động qua URL

Dưới đây là cú pháp đường dẫn bạn chỉ cần truy cập đúng đường dẫn URL Jenkins Web là dịch vụ Jenkins sẽ tự động thực thi hành động dựa vào thông tin URL tương ứng. Nhìn tên URL hẳn bạn sẽ tự hiểu được tính năng của nó là gì.

Cú pháp URL

http://<jenkins.server>/restart
http://<jenkins.server>/safeRestart
http://<jenkins.server>/exit
http://<jenkins.server>/safeExit
http://<jenkins.server>/quietDown
http://<jenkins.server>/cancelQuietDown

+ Sử dụng curl

# curl -X POST -u <user>:<password> http://<jenkins.server>/restart
# curl -X POST -u <user>:<password> http://<jenkins.server>/safeRestart
# curl -X POST -u <user>:<password> http://<jenkins.server>/exit
# curl -X POST -u <user>:<password> http://<jenkins.server>/safeExit
# curl -X POST -u <user>:<password> http://<jenkins.server>/quietDown
# curl -X POST -u <user>:<password> http://<jenkins.server>/cancelQuietDown

2. Jenkins Cli

Bạn cũng có thể sử dụng chương trình ‘jenkins-cli.jar‘ để tương tác quản lý dịch vụ Jenkins trên Linux.

# java -jar jenkins-cli.jar -s http://<jenkins-server>/ restart
# java -jar jenkins-cli.jar -s http://<jenkins-server>/ safe-restart
# java -jar jenkins-cli.jar -s http://<jenkins-server>/ shutdown
# java -jar jenkins-cli.jar -s http://<jenkins-server>/ safe-shutdown
# java -jar jenkins-cli.jar -s http://<jenkins-server>/ quiet-down
# java -jar jenkins-cli.jar -s http://<jenkins-server>/ cancel-quiet-down

3. OS Service

Nếu bạn là quản trị viên dịch vụ hệ thống, thì bạn có thể thực hiện thông qua command line quản lý chương trình trên Linux.

+ Unix init based

# service jenkins restart
# service jenkins stop
# service jenkins start

+ Unix systemd based

# systemctl start jenkins.service
# systemctl stop jenkins.service
# systemctl restart jenkins.service

4. Tomcat

Nếu bạn triển khai chương trình .jar Jenkins trên dịch vụ Tomcat thì bạn có thể thực hiện các câu lệnh quản lý dịch vụ Tomcat.

# service tomcat7 start
# service tomcat7 stop
# service tomcat7 restart

Vậy là bạn đã biết các thao tác bảo trì dịch vụ Jenkins như tắt/khởi động Jenkins rồi phải không nào. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Cisco CCNA ICND 1-2 Labs Guide (PDF) – Firebrand Training
Next articleBộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !