[VPN] Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên CentOS/RHEL 7

1812

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên CentOS/RHEL 7

Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt hoạt động OpenVPN dạng Client trên CentOS/RHEL 7.

Mình không đi sâu về giải thích ý nghĩa hoạt động file cấu hình OpenVPN Client, phần này sẽ nằm ở nội dung bài post khác. Bài viết này thuần chất chỉ dẫn cách cài đặt, khởi động load các nội dung file cấu hình.

Do trên CentOS/RHEL 7 sử dụng hệ thống Systemd quản lý nhiều công việc hệ thống kể cả quản lý tiến trình start/stop/bootup dịch vụ. Khác so với hệ thống CentOS/RHEL 6 trở xuống sử dụng init, nên các bạn cần lưu ý ở phần này khi khởi động dịch vụ.

1. Cài đặt OpenVPN Client

– Cài đặt gói EPEL Repo.

– Cài đặt phần mềm OpenVPN


2. Cấu hình hoạt động OpenVPN Client

– Sau khi bạn cài đặt OpenVPN xong thì sẽ tồn tại 1 file systemd service của OpenVPN ở directory /lib/systemd/system/ có nội dung như sau.


– Các bạn nhìn vào nội dung thì sẽ thấy, OpenVPN sẽ sử dụng basedir là /etc/openvpn và sẽ load tên file cấu hình openvpn tương ứng của user mà ta chỉ định để trong đó.

– Do bài viết này không hướng dẫn về tạo key và certificate user OpenVPN, nên mình mặc đjnh bạn đã tạo hoặc đã được cấp các thông tin file key và certificate từ OpenVPN Server máy chủ. Các file cơ bản sẽ được đặt trong thư mục basedir /etc/openvpn/ :


– Nội dung file /etc/openvpn/client.conf cơ bản như sau, mình không đi chi tiết nội dung file cấu hình OpenVPN Client, vì nội dung này sẽ nằm trong phần “Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server” khác. Ở nội dung file ta sẽ kiểm tra đường dẫn load key và cert phải chính xác, địa chỉ IP OpenVPN Server phải chính xác,… :


3. Khởi động OpenVPN Client

– Bạn đã xác định được tên file openvpn config sẽ là “/etc/openvpn/client.conf” hoặc bất kì cái tên gì mà bạn đặt. Ở đây ta sẽ sử dụng cái tên “client”. Ta khởi động dịch vụ OpenVPN Client load file config /etc/openvpn/client.conf và set bootup service tương ứng.
– Kích hoạt bootup dịch vụ OpenVPN Client.

– Khởi động dịch vụ với tên file config “client”.

– Dừng dịch vụ với tên file config “client”.


Như vậy là đã xong phần hướng dẫn cài đặt hoạt động OpenVPN Client trên CentOS/RHEL 7 nhanh chóng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here