[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Agentd trên CentOS/RHEL 7

376

File systemd service cho Zabbix Agentd trên CentOS/RHEL 7


Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ client Zabbix Agentd v2.0 -> 3.0 (được compile từ source) trên các hệ điều hành Linux sử dụng systemd như Fedora 16/17, CentOS/RedHat 7,… Dịch vụ này khác Zabbix Server nhé.

Ta sẽ tạo file zabbix_agentd.service ở đường dẫn thư mục quản lý dịch vụ bởi systemctl : /lib/systemd/system/

Lưu ý :
– Nhớ kiểm tra lại đường dẫn các file binary như /usr/local/sbin/zabbix_agentd” và PID Zabbix Agentd file “/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid” có thể khác nhau trên từng hệ điều hành hoặc theo cấu hình trong file cấu hình dành cho dịch vụ Zabbix Agentd của các bạn.

 


Như vậy là xong file systemd service dành cho dịch vụ Zabbix Agentd trên CentOS/Redhat 7 .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here