Cài đặt Audit Trail Plugin cho Jenkins Server

351

Cài đặt Audit Trail Plugin cho Jenkins ServerCuongquach.com | Khi bạn quản trị hệ thống CI/CD như dịch vụ Jenkins, thì việc ghi log các hoạt động tương tác ứng dụng trên Jenkins khá là quan trọng cho việc audit sau này. Vì nếu lỡ có người nào xoá các job hoặc thực thi (chạy) các job không đúng quy trình sẽ gây ảnh hưởng hệ thống, vì vậy ta cần ghi log để truy ra được đối tượng và thời gian cụ thể. Công cụ plugin ‘Audit Trail‘ của Jenkins sẽ hỗ trợ bạn làm việc đó.

cai-dat-plugin-audit-trail-jenkins

Audit Trail Plugin là gì ?

Trang chủhttps://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Audit+Trail+Plugin

Plugin này sẽ ghi log các hoạt động cụ thể từ user trong dịch vụ Jenkins, ví dụ như các hoạt động cấu hình, khởi chạy job, xoá job,… Những thông tin này sau này có thể dùng để audit kiểm tra lại lịch sử hoạt động của các thành viên đã tương tác trên hệ thống Jenkins Server CI/CD .

Hỗ trợ các kĩ thuật ghi log :

  • File logger: ghi nội dung ra file log text cơ bản.
  • Syslog logger: cấu hình đẩy log theo dịch vụ syslog.
  • Console logger: gồm stdout và stderr.

Cài đặt Audit Trail Plugin cho Jenkins

Việc cài đặt cũng đơn giản vô cùng, bạn vào phần Quản lý plugin của Jenkins để tìm plugin ‘Audit Trail‘ cài đặt. (Xem thêm: Quản lý Jenkins plugin cơ bản)

jenkins audit trail - 1
jenkins audit trail – 1

Kế đến bạn vào phần “Manage Jenkins” > “Configure System” > “Audit Trail“. Một số cấu hình lưu ý , ví dụ mình chọn phương thức ‘Log file‘.

  • Log Location: đường dẫn file log mà plugin Audit Trail sẽ ghi log thông tin.
  • Log File Size MB: dung lượng tối đa của file log trước khi rotate.
  • Log File Count: số lượng file log được giữ lại.
jenkins audit trail - 2
jenkins audit trail – 2

Bạn có thể coi nội dung log đã được ghi ra file như sau :

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here