[Ebook] Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012, Exam Ref 70-417

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 pdf

Thông tin chung về “Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012”

Tên tài liệu : Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012, Exam Ref 70-417
Tác giả : J.C Mackin
Số trang : 380
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Windows Server

Giới thiệu cơ bản và Mục lục

This book is written for IT professionals who want to earn the MCSA: Windows Server 2012 certiication by passing the Microsoft exam “Exam 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012.” Exam 70-417 serves as a path to the Windows Server 2012 MCSA for those who have already earned the Windows Server 2008 certiication that is named alternately “MCITP: Server Administrator” and “MCSA: Windows Server 2008.” The book is therefore written speciically for IT professionals who have already earned this Windows Server 2008 certiication and maintain the associated level of expertise in Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2.

Exam 70-417 also serves as an upgrade path to the Windows Server 2012 MCSA from certiications other than the Windows Server 2008 MCSA. These other certiications include MCITP: Virtualization Administrator, MCITP: Enterprise Messaging Administrator, MCITP: Lync Server Administrator, MCITP: SharePoint Administrator, and MCITP: Enterprise Desktop Administrator certiications. However, the assumed knowledge for this book is only MCSA-level expertise in Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2.

CHAPTER 1 Install and conigure servers
CHAPTER 2 Conigure server roles and features
CHAPTER 3 Conigure Hyper-V
CHAPTER 4 Install and administer Active Directory
CHAPTER 5 Deploy, manage, and maintain servers
CHAPTER 6 Conigure network services and access
CHAPTER 7 Conigure a network policy server infrastructure
CHAPTER 8 Conigure and manage Active Directory
CHAPTER 9 Conigure and manage Group Policy
CHAPTER 10 Conigure and manage high availability
CHAPTER 11 File and storage solutions
CHAPTER 12 Implement business continuity and disaster recovery
CHAPTER 13 Conigure network services
CHAPTER 14 Conigure identity and access solutions

Link download ebook

(có quảng cáo adf.ly 5 giây, các bạn chịu khó nhé. Link die thì comment để mình biết nhé.)

Google Drive : http://adf.ly/4988544/upgrading-mcsa2012-gd
Mediafire : http://adf.ly/4988544/upgrading-mcsa2012-mf

Previous article[Ebook] Tài liệu học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao – ĐH FPT Polytechnic (PDF)
Next article[Ebook] Cisco ASA All-in-one Next-Generation Firewall, IPS, and VPN Services, 3rd Edition
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !