[DirectAdmin] Hướng dẫn cấu hình DKIM trên Direct Admin

Mặc định khi cài đặt, hệ thống Direct Admin không có hỗ trợ việc khởi tạo DKIM cho Email. Cùng điểm qua các bước sẽ giúp cấu hình DKIM trên Direct Admin trong dịch vụ email Exim và trên Panel Direct Admin. Lưu ý, là bài viết không hướng dẫn các bạn cách cấu hình DKIM DNS nhé.

1. Kiểm tra dịch vụ “exim” Direct Admin có hỗ trợ kí DKIM hay chưa

– Chúng ta cần chắc chắn rằng dịch vụ hệ thống “Exim” có hỗ trợ DKIM, thông qua câu lệnh sau bạn sẽ biết được điều đó nếu có đoạn ‘DKIM‘ trong output xuất ra.
– Nếu mà kiểm tra không thấy thì hãy compile lại dịch vụ exim DA.

# /usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning Old_Demime DKIM DNSSEC Event OCSP PRDR

2. Cấu hình Exim kích hoạt DKIM

– Bạn sẽ thêm 1 đoạn cấu hình sau vào exim.

# cd /etc
# wget -O /etc/exim.dkim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.dkim.conf

 
– Thêm nội dung sau vào file ‘/etc/exim.conf’, tìm đến đoạn cấu hình chứa chữ ‘remote_smtp’

remote_smtp:
   driver = smtp
   dkim_domain = $sender_address_domain
   dkim_selector = x
   dkim_private_key = ${if exists{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{0}}
   dkim_canon = relaxed
   dkim_strict = 0

3. Bật tính năng DKIM trên DirectAdmin

– Đầu tiên ta nên backup file cấu hình DA cho an toàn. Sau đó thêm tham số “dkim=1” vào file cấu hình DA.

# cd /usr/local/directadmin
# cp -f conf/directadmin.conf conf/directadmin.conf.backup
# echo 'dkim=1' >> conf/directadmin.conf

 
– Ta kiểm tra xem đã được set hay chưa phần DKIM rồi sau đó ta sẽ khởi động lại DA

# cd /usr/local/directadmin
# ./directadmin c | grep dkim
dkim=1
# /etc/init.d/directadmin restart

4. Kích hoạt DKIM cho tên miền

– Kể từ lúc dịch vụ DKIM được cấu hình hỗ trợ bởi Direct Admin thì bất kì tên miền nào được tạo sau khi DA bắt đầu hỗ trợ DKIM sẽ có DKIM keys được tạo mới và các cập nhật DNS zone về record DKIM TXT tương ứng.
– Còn đối với những tên miền đã tồn tại trước đó , bạn có thể khởi tạo thông tin DKIM liên quan như sau. Ví dụ tên miền : cuongquach.com

# cd /usr/local/directadmin/scripts
# ./dkim_create.sh cuongquach.com

 
– Còn bây giờ bạn muốn bật chức năng DKIM cho toàn bộ tên miền đang có trên hệ thống thì bạn phải chịu khó chạy lệnh sau.

#echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

 
Sau khi đã tiến hành cài đặt DKIM trên Exim, bạn có thể truy cập vào Control Panel của DirectAdmin để tiến hành tạo các record TXT cho DKIM tương ứng.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết hướng dẫn.

Link tham khảo

Previous article[Linux] Hướng dẫn cấu hình bonding interface network trên CentOS/RHEL 6/7
Next article[ShellScript] Hướng dẫn cách debug code shell script trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !