Hướng dẫn reset mật khẩu Admin Zabbix bằng lệnh SQL trên Linux

Khi mà bạn lần đầu tiên cài đặt hệ thống giám sát Zabbix trên Linux, thì hẵn sẽ có khi bạn quên mất mật khẩu user Admin hoặc user khác trên hệ thống Zabbix. Khi đó bạn không thể đăng nhập được vào hệ thống Dashboard Web Zabbix được ! Thật là đau đầu phải không nào? Vì vậy mình sẽ hướng dẫn reset mật khẩu Admin Zabbix bằng các câu lệnh SQL terminal.

Như bạn biết thì thông tin user dùng để đăng nhập Zabbix Dashboard nằm trong Database của Zabbix đang kết nối. Cụ thể là ở table ‘users‘, nên bạn chỉ cần cập nhật lại thông tin mật khẩu trong database bằng vài câu lệnh SQL là đơn giản vô cùng.

Lưu ý:
– Cách này áp dụng luôn đối với các user khác trên hệ thống Zabbix đang được lưu trữ trong CSDL mà Zabbix kết nối.

Có thể bạn quan tâm:
Ebook Mastering Zabbix 2nd Edition PDF

Hướng dẫn reset mật khẩu Admin Zabbix bằng SQL trên Linux

Đăng nhập MySQL trên Linux Console trên terminal SSH.

# mysql -u root -p
mysql>

Chọn database mà dịch vụ Zabbix đang kết nối. Giả sử database tên là ‘zabbix_db‘.

mysql> use zabbix_db;
mysql> select * from users;
+--------+-------+--------+---------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+----------------+---------------+---------------+
| userid | alias | name | surname | passwd | url | autologin | autologout | lang | refresh | type | theme | attempt_failed | attempt_ip | attempt_clock | rows_per_page |
+--------+-------+--------+---------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+----------------+---------------+---------------+
| 1 | Admin | Zabbix | Administrator | c385c268123b424b7a49f82b89c62a71 | | 1 | 0 | en_GB | 30 | 3 | default | 0 | x.x.x.x | 1510316607 | 50 |
| 2 | guest | | | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e | | 0 | 900 | en_GB | 30 | 1 | default | 0 | | 0 | 50 |
+--------+-------+--------+---------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+----------------+---------------+---------------+

Bạn sẽ thấy thông tin user Admin như ở trên. Giờ chuyện bạn cần làm chỉ đơn giản là update lại field “passwd” của user Admin với thông tin mật khẩu mới thôi.

mysql> update zabbix.users set passwd=md5('mat_khau_moi') where alias='Admin';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0
mysql> exit;

Giờ sau cùng thì bạn chỉ cần đăng nhập lại Zabbix Dashboard với thông tin mật khẩu mới cập nhật thôi. Cực kì đơn giản phải không nào ? Còn chờ gì nữa mà không thử làm ngay nếu bạn lỡ quên mật khẩu Admin Zabbix rồi. Nếu có khó khăn gì đừng ngại comment trao đổi cùng Cuongquach.com nhé.

Previous articleLỗ hổng nghiêm trọng của trình duyệt ẩn danh Tor làm rò rỉ IP người dùng
Next articleLệnh CAT trên Linux dùng để hiển thị nội dung tập tin
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !