Lệnh CAT trên Linux dùng để hiển thị nội dung tập tin

Đối với các bạn chập chững tìm hiểu về Linux, thì các câu lệnh trên Linux gần như là điểm bắt đầu. Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng câu lệnh cat trên Linux giúp hiển thị nội dung tập tin thông qua các ví dụ sử dụng khác nhau. Giúp các bạn nắm bắt được cách sử dụng nhanh nhất đối với các câu lệnh căn bản này.

Lệnh CAT còn có tên gọi tiếng anh đầy đủ là ‘concatenate‘ , vốn được dùng để hiển thị nội dung của file/tập tin ra màn hình hoặc cũng có thể biến tấu các kiểu khác nhau như copy nội dung tập tin, tạo mới tập tin,…

Cú Pháp

cat [OPTION] [FILE]...

Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh cat trên Linux qua các ví dụ dưới đây.

Contents

1. Hiển thị nội dung tập tin (file)

Bạn có thể xem nội dung file bằng cách đưa thông tin đường dẫn file cụ thể cho lệnh “cat“.

# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin

2. Hiển thị nội dung nhiều file cùng lúc

# cat /etc/passwd /etc/group
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
root:x:0:
bin:x:1:bin,daemon
daemon:x:2:bin,daemon
sys:x:3:bin,adm
adm:x:4:adm,daemon,netdata

Nó cũng tương đương chuỗi lệnh kết hợp với nhau bởi dấu ‘;‘.

# cat /etc/passwd ; cat /etc/group

3. Tạo file rỗng mới

Chúng ta sẽ kết hợp với “stdout” để tạo 1 tập tin có nội dung rỗng. Cái này còn một ứng dụng khác đó là xoá toàn bộ nội dung đang có của file đích.

# cat > file_rong.txt

Lệnh trên sẽ tương đương lệnh touch trên Linux.

# touch file_rong.txt

4. Hiển thị nội dung với lệnh “more” hoặc “less”

Nếu bạn có một file tập tin có nội dung lên đến hàng ngàn, hàng triệu dòng thì thật kinh khủng khi hiển thị nội dung của chúng. Đơn giản vì terminal linux chỉ giới hạn buffer nhất định để lưu lại các dòng đã hiển thị. Bạn sẽ cần phải kết hợp với lệnh “more” hoặc “less” để xem từ từ nội dung tập tin cần hiển thị.

# cat song.txt | more
# cat song.txt | less

5. Hiển thị số dòng của file

Bạn sử dụng option ‘-n‘ để hiển thị thông tin số thứ tự dòng của nội dung file khi xuất ra terminal.

# cat -n /etc/passwd
1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
2 bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
3 daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
4 adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin

6. Hiển thị dấu ngăn cách bằng TAB

Với option ‘-T‘ thì lệnh cat sẽ hiển thị các khoảng trắng được sử dụng “TAB” để tạo trong nội dung tập tin text. Lệnh cat sẽ chuyển đổi khoảng trắng tab thành kí tự ‘^I‘.

Nội dung ban đầu có tab.

# cat demo.txt
hello teveryone, how do you do?
Hey, tam fine.
How's your training going on?
Let's do some practice in Linux.

Nội dung hiển thị được convert khoảng trắng TAB.

# cat -T demo.txt
hello ^Iteveryone, how do you do?
Hey, ^Itam fine.
^I^IHow's your training ^Igoing on?
Let's do ^Isome practice in Linux.

7. Copy nội dung file

Bạn sử dụng điều hướng Standard Output (stdout) với option ‘>‘ để copy nội dung file nguồn lên file đích. Lưu ý là nội dung file nguồn sẽ ghi đè lên file đích làm mất nội dung đang có của file đích nếu có.

# cat demo1.txt > demo2.txt

8. Thêm nội dung vào cuối file

Bạn hoàn toàn có thể lấy nội dung của file khác và thêm vào cuối nội dung của file thứ 2. Chỉ cần sử dụng option ‘>>‘ chuyển hướng mở rộng nội dung Standard Output (stdou).

# cat bao_cao1.txt >> bao_cao2.txt

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng lệnh CAT trên Linux để hiển thị nội dung file tập tin mà bạn cần xem rồi. Nếu có gì thắc mắc đừng ngại bình luận trao đổi cùng Cuongquach.com nhé.

Previous articleHướng dẫn reset mật khẩu Admin Zabbix bằng lệnh SQL trên Linux
Next articleHướng dẫn đổi mật khẩu email trên Direct Admin
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !