[DirectAdmin] Fix lỗi “RoundCube: Could not save new password. Can’t create socket connection to tcp://localhost:2222”

Hướng dẫn fix lỗi đổi mật khẩu Roundcube trên Direct Admin.

Khi bạn sử dụng hệ thống Direct Admin và bạn cố gắng thay đổi mật khẩu Email account (sử dụng Roundcube) thông qua phần thay đổi mật Roundcube plugin như hình dưới,

roundcube-changepass

mà bị hiện ra pop-up thông báo lỗi như dưới đây :

Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222

Thì mình nghĩ là các bạn đã thay đổi port chạy mặc định của Direct Admin từ “2222” sang 1 con số port khác dẫn đến việc 1 số file config plugin của Direct Admin vẫn sử dụng port “2222” hoặc các bạn đã quyết định để DA chạy HTTPS/SSL làm mặc định nên mới gây ra lỗi trên. Muốn fix lỗi này thì đơn giản lắm, các bạn cần chỉnh sửa file plugin của Roundcube đổi mật khẩu phía dưới hệ thống.

Yêu cầu sử dụng giao diện command-line tương tác thay đổi, không thay đổi trên giao diện được.

File config của plugin Roundcube đổi mật khẩu đó nằm ở đường dẫn :

/var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php

 
Hãy thay đổi 2 giá trị tương ứng hoặc kiểm tra các giá trị phù hợp ở phần :
+ ssl : nếu bạn chạy DirectAdmin với SSL . tcp nếu bạn vẫn chạy mặc định không SSL/TLS.
+ port dùng để truy cập hệ thống DirectAdmin.

# vi /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php
// DirectAdmin Driver options
// --------------------------
// The host which changes the password
// Use 'ssl://host' instead of 'tcp://host' when running DirectAdmin over SSL.
// The host can contain the following macros that will be expanded as follows:
//     %h is replaced with the imap host (from the session info)
//     %d is replaced with the domain part of the username (if the username is an email)
$config['password_directadmin_host'] = 'tcp://localhost';

// TCP port used for DirectAdmin connections
$config['password_directadmin_port'] = 2222;

 
Nếu bạn chạy port khác cho DA, thì thay đổi giá trị “2222” thành port của hệ thống DA bạn đang chạy. Nếu bạn chạy DA với HTTPS/SSL thì hãy thay đổi giá trị “tcp://” thành “ssl://” .

Lưu ý :

Trên 1 số phiên bản Direct Admin cũ, sử dụng các plugin Roundcube phiên bản cũ thì giá trị thông tin cấu hình có thể bị đổi tên như dưới đây, nhưng thường thì hệ thống update mới sẽ vẫn chạy như trên.

$rcmail_config['password_directadmin_host'] = 'tcp://localhost';
$rcmail_config['password_directadmin_port'] = 2222;

 
Chúc bạn thành công nhé.

Previous article[Cs-Cart] Hướng dẫn cấu hình Email SMTP trên hệ thống Cs-Cart
Next article[MySQL] Hướng dẫn cấu hình log “slow query” trên dịch vụ MySQL
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !