[Cs-Cart] Hướng dẫn cấu hình Email SMTP trên hệ thống Cs-Cart

Hướng dẫn cấu hình Email SMTP trên hệ thống Cs-Cart.

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách cài đặt dịch vụ mail trên hệ thống Cs-Cart thông qua STMP (External SMTP Server). Đây là 1 tính năng tốt nhằm đảm bảo email của bạn sẽ được gửi đi 1 cách an toàn và chính xác, không bị phụ thuộc vào IP server hệ thống trong trường hợp IP Server bị các ESP (Email Service Provider như Gmail, Yahoo,..) chặn và bạn sử dụng hệ thống SMTP local server để gửi mail đi.

Để cấu hình Cs-Cart với SMTP, bạn cần đăng nhập vào backend quản trị của website Cs-Cart. Click vào “Settings” tab menu, chọn “E-Mails“. (hình minh hoạ dưới)

image5-1

Hãy chỉnh sửa các thông tin sau :

Method of Sending Emails : phương thức gửi email. Nó là 1 drop-down box, hãy chọn option “via SMTP server”.
SMTP Host : nhập hostname hệ thống email tên miền bạn đang xài. Ví dụ: mail.cuongquach.com
SMTP Username : thông tin tên email account bạn muốn sử dụng.
SMTP Password : thông tin mật khẩu dùng để đăng nhập email account tương ứng.
Use Encrypted Connection : chọn option này nếu bạn muốn sử dụng kênh kết nối mã hoá (TLS/SSL).
Use SMTP Authentication : chọn option này, cần cho hoạt động SMTP chứng thực tài khoản email.

cscart-smtp-configuring

 
Lưu lại cấu hình với nút “Save” thế là xong.

Previous article[DirectAdmin] Hướng dẫn khôi phục lại quyền ownership và permission đối với file system hệ thống DA
Next article[DirectAdmin] Fix lỗi “RoundCube: Could not save new password. Can’t create socket connection to tcp://localhost:2222”
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !