Ebook 100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt (PDF)

Ebook 100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt (PDF) – Cuongquach.com | Bạn có muốn nhận được danh sách 100 bài tập lập trình Python để có thể tự làm bài tập, tự nâng cao trình độ lập trình. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt‘ ở Cuongquach.com .

100-bai-tap-python-tieng-viet

Thông tin về ebook “100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt”

Tên tài liệu : 100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt
Tác giả :
Số trang: 36
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Lập trình/Python
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Mục lục ebook “100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt”

trang 1 - bài tập python
trang 1 – bài tập python
trang 2 - bài tập python
trang 2 – bài tập python
trang 3 - bài tập python
trang 3 – bài tập python
trang 5 - bài tập python
trang 5 – bài tập python
trang 6 - bài tập python
trang 6 – bài tập python

Link download ebook “100 Bài tập Lập trình Python Tiếng Việt”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleKhởi tạo chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Terraform
Next articleSRE và DevOps: Cạnh tranh hay Hỗ trợ lẫn nhau?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !