[Python] Kiểm tra chuỗi hash MD5 từ của file bằng Python

Kiểm tra chuỗi hash MD5 từ của file bằng Python | Hôm nay chúng ta sẽ đi nhanh về một nội dung nhỏ, đó là làm sao để lấy chuỗi hash MD5 của một file bất kì trên hệ thống khi code Python. Ví dụ như ta cho code tự động download một chương trình về và cần kiểm tra giá trị checksum hash MD5 của file tải về và thông tin MD5 gốc để xem file có toàn vẹn dữ liệu không.

logo python

Tính chuỗi hash MD5 của một file bằng python

Ở phần này chúng ta sẽ sử dụng module python : hashlib
Link tham khảo : https://docs.python.org/2/library/hashlib.html

Code mẫu như thế này, bạn nhìn là hiểu ngay.

import hashlib


filehash = hashlib.md5()
filehash.update(open('/path/to/file.zip').read())
print filehash.hexdigest()

Ngoài ra bạn còn có thể áp dụng cho việc lấy mã hash khác như SHA256, SHA512,…

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Linux Shell Scripting Cookbook (PDF)
Next articleFix lỗi “Apache: No space left on device: Couldn’t create accept lock”
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !