Backup và Restore dữ liệu Elasticsearch Index với Elasticdump

152

Backup và Restore dữ liệu Elasticsearch Index với ElasticdumpCuongquach.com | Khi quản trị dịch vụ Elasicsearch, hẳn sẽ có những lúc bạn có nhu cầu migrate dữ liệu từ Elasticsearch này sang Elasticsearch nơi khác. Vậy hãy thử dump data Index Elasticsearch và restore từ data backup đó với ‘Elasticdump‘.

backup-restore-elasticsearch-index-elasticdump

Backup Elasticsearch Index với Elasticdump

Github Repository: https://github.com/elasticsearch-dump/elasticsearch-dump

Chúng ta sẽ sử dụng Docker Image elasticsearch-dump để dễ thao tác nhất. (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7)

Giờ docker image elasticdump .

Tạo một thư mục để chứa data json dump bởi Elasticdump.

Kiểm tra dữ liệu Index trong Elasticsearch host. Giả sử index là orders.

Backup dữ liệu Elastcisearch index ra file gồm Mapping và Data (có cả Analyzer Index nếu bạn muốn):

Đầu tiên là dữ liệu về Mapping của Index.

Kế đến là dữ liệu data document của Index ES.

Và kiểm tra số lượng data document của Index, mỗi 1 dòng là 1 chuỗi json chứa data 1 document trong Index mà bạn đã dump ra.

Mỗi một dòng trong orders_data.json, sẽ tương ứng data của 1 document với định dạng json.

Restore Elasticsearch Index với Elasticdump

Xoá IndexElasticsearch Cluster mà bạn chuẩn bị restore (nếu muốn xoá).

Đầu tiên ta restore Mapping của Index (bạn nên lưu ý case mapping giữa ES version 6.x và version 7.x).

Kế đến restore data Index Elasticsearch Orders.

Rồi sau đó bạn chỉ cần query kiểm tra lại thông tin Index orders_restore trên Elasticsearch Cluster mới gồm data storage, data document,… là xong rồi đấy. Trân trọng.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here