Cài đặt Webmin trên CentOS quản lý VPS/Hosting

Từng rất khó khăn khi quản trị một con VPS/Cloud Server hệ điều hành Linux khi mà bạn chưa thành thạo kiến thức Linux. Giờ bạn muốn tìm cách đơn giản hoá các hoạt động quản trị đó với một giải pháp miễn phí ít tốn kém nào đấy. Liệu có thể không? Cuongquach.com xin thưa là hoàn toàn được với một trong những Control Panel miễn phí nhưng đơn giản dễ sử dụng đó chính là cài đặt Webmin để sử dụng . Một Control Panel cung cấp giao diện web cho bạn quản lý hệ thống Linux.

1. Webmin là gì ?

Trang chủ : http://www.webmin.com/index.html

Webmin là một nền tảng mã nguồn mở cung cấp các hoạt động quản trị hệ thống Linux (VPS/Cloud Server) thông qua một giao diện đồ hoạ web. Bạn hoàn toàn có thể quản lý các dịch vụ hay các hoạt động quản trị thông thường như : quản lý user ssh, CSDL MySQL, cronjob, web server Apache, quản lý website hosting đơn giản,…

Webmin không thực sự quá mạnh mẽ và đầy quyền năng như các Control Panel khác là cPanel, Direct Admin,… nhưng nó có một thứ bạn thích. Đó là nó MIỄN PHÍ! Vậy nên nếu bạn không quá quan trọng các tính năng mà mình không khai thác hết ở các Control Panel khác. Chỉ cần đơn giản, mạnh mẽ và MIỄN PHÍ thì còn ngại ngần gì mà không cài đặt Webmin trên CentOS đi nào.

Webmin hỗ trợ cài đặt trên các hệ điều hành CentOS/RHEL/Fedora Ubuntu/Debian. Bên cạnh đó cung cấp 3 hình thức cài đặt gồm :
– Tải gói cài đặt ‘.rpm‘ hoặc ‘.deb‘ trên OS tương ứng.
– Biên dịch mã nguồn ‘webmin‘.
– Cài đặt webmin thông qua Repository của Webmin.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Webmin trên CentOS 6 và 7, là bài mở đầu cho serie 3 bài hướng dẫn sử dụng Webmin. Bạn lưu ý khi cài đặt Webmin, bạn cần có quyền user tương đương quyền user ‘root‘ hoặc là chính user root để có thể thiết lập cài đặt hệ thống CentOS.

2. Cài đặt Webmin trên CentOS 6 và 7

Bạn hãy ssh vào VPS/Cloud Server đang sử dụng hệ điều hành CentOS của bạn và nên tiến hành nâng cấp các chương trình hệ thống lên phiên bản mới nhất.

# yum -y update

Giờ bạn cần cài đặt một số chương trình thư viện cần thiết cho hệ thống Webmin được hoạt động trơn tru trên VPS/Cloud Server CentOS.

# yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty perl-Encode-Detect

Sẵn tiện hãy tắt chức năng “SELinux” đi nếu bạn chưa biết cách sử dụng SELinux.

2.1 Download và cài đặt Webmin

Webmin cung cấp link trang web có chứa các đường link để download các gói cài đặt tương ứng Hệ Điều Hành Linux mà bạn đang sử dụng như hình dưới.

Trang download Webmin: http://www.webmin.com/download.html

Như vậy phiên bản mới nhất vào thời điểm viết bài này, là phiên bản “Webmin v1.850“. Chúng ta sẽ lựa chọn gói cài đặt ‘webmin-1.850-1.noarch.rpm‘ như trong hình trên. Bạn sẽ sử dụng chương trình “wget” để tải file cài đặt xuống thẳng hệ thống hoặc tải về từ website rồi up lên hệ thống (VPS/Server) qua các kênh truyền tải như scp hay ftp,..

Lưu ý:
– Hãy luôn chủ động truy cập website của nhà cung cấp chương trình để kiểm tra phiên bản mới nhất của Webmin.

# cd /root/
# wget -O webmin-1.850-1.noarch.rpm http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.850-1.noarch.rpm

Xác thực tính toàn vẹn của gói cài đặt bằng cách kiểm tra so sánh MD5 Checksum ta kiểm tra trên hệ thống với MD5 Checksum mà nhà cung cấp đưa ra trên trang download.

# md5sum webmin-1.850-1.noarch.rpm 
c98022cc1d2794ba56490ba1bb21dff3 webmin-1.850-1.noarch.rpm

So sánh với bảng MD5 Checksum thì thấy khớp là ta yên tâm rồi.

Kế đến ta nên import thông tin GPG Key đối với gói cài đặt vừa được tải về. Giúp cho hệ điều hành và bản thân bạn có thể xác thực được thông tin nguồn gốc của gói “webmin-1.850-1.noarch.rpm“.

# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
# rpm --import jcameron-key.asc

Giờ ta sẽ tiến hành cài đặt Webmin từ file vừa tải về. Nhớ là phải cài đặt chương trình thư viện tiên quyết đã đề cập phía trên, nếu không sẽ gặp lỗi khi cài đặt gói .rpm Webmin.

# rpm -Uvh webmin-1.850-1.noarch.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
Operating system is CentOS Linux
1:webmin ########################################### [100%]
Webmin install complete. You can now login to https://lab.vinadata.vn:10000/
as root with your root password.

Sau khi cài đặt xong thì toàn bộ mã nguồn chương trình dịch vụ Webmin sẽ được lưu trữ ở thư mục ‘/usr/libexec/webmin‘.

# ls /usr/libexec/webmin
acl config-corel-linux config-windows fsdump ldap-client pap session_login.cgi uptracker.cgi
acl_security.pl config-debian-linux copyconfig.pl gray-theme ldap-server passwd setup.pl useradmin
adsl-client config-freebsd cpan group_chooser.cgi ldap-useradmin password_change.cgi setup.sh user_chooser.cgi
ajaxterm config-generic-linux create-module.pl grub LICENCE password_form.cgi shell usermin
apache config-gentoo-linux cron heartbeat LICENCE.ja perlpath.pl shorewall version
....
....

2.2 Khởi động dịch vụ Webmin

Ta sẽ khởi động dịch vụ Webmin trên CentOS và cấu hình cho dịch vụ khởi động cùng hệ thống khi OS được boot lên.

+ CentOS 6

# service webmin start
# chkconfig webmin on

+ CentOS 7

# systemctl start webmin
# systemctl enable webmin

2.3 Cấu hình tường lửa cho port Webmin

Dịch vụ Webmin sử dụng port 10000 để lắng nghe các kết nối đến dịch vụ. Vì vậy ta cần cấu hình rule tường lửa cho phép mở port 10000 chiều vào (incomming). Do dịch vụ tường lửa rất nhiều loại, nên cần bạn cần linh động tìm hiểu cách cấu hình tường lửa trên hệ thống CentOS của các bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ xài rule tường lửa ‘iptables‘.

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT

3. Truy cập Webmin

Vậy là dịch vụ Webmin đã cài đặt hoàn tất, còn đợi gì nữa mà ta không tiến hành truy cập ngay giao diện website của Webmin nào. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập là của user ‘root’.

Thông tin truy cập sẽ gồm
URL: https://<ip-server-vps>:10000/
User: root
Pass: *********

Bạn phải truy cập bằng đường link HTTPS nhé, nếu truy cập URL bằng HTTP thường không SSL sẽ gặp chỉ dẫn chuyển hướng sang HTTPS như hình dưới.

Khi truy cập bằng HTTPS thì bạn sẽ gặp thông báo cảnh báo nguy hiểm với SSL của Webmin. Lý do là Webmin sẽ tự động phát hành và thiết lập chứng chỉ SSL riêng trong quá trình cài đặt. Do chứng chỉ SSL này không được chứng nhận cấp bởi các CA đàng hoàng, nên sẽ gặp cảnh báo nguy hiểm. Nhưng không sao, bạn biết rõ đó là IP hệ thống bạn nên cứ vui lòng bỏ qua cảnh báo bằng cách đồng ý nguy hiểm trên trình duyệt.

Bạn cũng nên truy cập URL bằng địa chỉ IP VPS/Cloud Server hoặc tên miền website đang host trên hệ thống, do hình trên Webmin lấy thông tin hostname của hệ điều hành. Nên bấm vào có khả năng bị lỗi không phân giải DNS được.

Đăng nhập quản lý Webmin Dashboard bằng thông tin mật khẩu user ‘root‘ trên hệ thống.

Một số hình ảnh về giao diện quản lý Webmin và các tính năng mà Webmin cho phép bạn sử dụng để quản lý hệ thống VPS/Cloud Server của bạn.

4. Gỡ cài đặt Webmin

Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng dịch vụ Webmin nữa và cần gỡ bỏ cài đặt Webmin trên CentOS thì hãy làm theo các bước sau. Trước tiên ta sẽ dừng dịch vụ ‘Webmin‘ lại.

+ CentOS 6

# service webmin stop

+ CentOS 7

# systemctl stop webmin

Tìm gói cài đặt Webmin và gỡ cài đặt qua chương trình ‘rpm’.

# rpm -qa | grep webmin
webmin-1.850-1.noarch
# rpm -e webmin-1.850-1.noarch

hoặc chạy script tự động gỡ chương trình của chính chủ Webmin.

# bash /etc/webmin/uninstall.sh
Are you sure you want to uninstall Webmin? (y/n) : y

Removing webmin RPM ..
Running uninstall scripts ..
readdir() attempted on invalid dirhandle $DIR at /usr/libexec/webmin/at/linux-lib.pl line 10.
closedir() attempted on invalid dirhandle $DIR at /usr/libexec/webmin/at/linux-lib.pl line 29.
Subroutine list_servers redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 92.
Subroutine list_servers_sorted redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 111.
Subroutine get_server redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 143.
Subroutine save_server redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 158.
Subroutine delete_server redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 175.
Subroutine can_use_server redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 188.
Subroutine list_all_groups redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 208.
Subroutine logged_in redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 278.
Subroutine get_server_types redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 303.
Subroutine this_server redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 313.
Subroutine get_my_address redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 332.
Subroutine address_to_broadcast redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 361.
Subroutine test_server redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 375.
Subroutine find_cron_job redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 394.
Subroutine find_servers redefined at /usr/libexec/webmin/servers/servers-lib.pl line 407.
warning: erase unlink of /usr/libexec/webmin/authentic-theme/unauthenticated/js/settings.js failed: No such file or directory
Done!

Bây giờ còn chần chờ gì mà không khám phá các tính năng của Webmin đi nào. Sau khi kết thúc bài hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS này, bài hướng dẫn sử dụng Webmin sẽ sớm đến tay bạn đọc thôi.

Quách Chí Cường (Theo VINADATA.VN)

Previous articleHệ điều hành CentOS là gì ?
Next articleCách download video trên Vimeo
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !