[Linux] Hướng dẫn kiểm tra trạng thái kết nối card mạng trên Linux

7414

Yoyo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thức để kiểm tra xem card mạng của hệ thống Linux có đang được kết nối với hệ thống switch hay còn gọi dân dã là đã được cắm dây 2 đầu ăn hay chưa (Link state interface). Ở đây các bạn cũng nên lưu ý là nếu ‘down‘ trạng thái card mạng thì trước tiên nên kiểm tra xem card mạng đã được tắt bật bởi quá trình quản trị card mạng trên hệ thống hay không ?!

Mình sẽ trình bày 3 cách để kiểm tra xem 1 card mạng cụ thể trên Linux xem đã ở trạng thái ‘UP‘ hay ‘DOWN‘ tức trạng thái card mạng hiện có được up link giữa 2 đầu dây chưa ? đầu bên kia đã nối Switch ok chưa ?

Trong hướng dẫn này thì bạn cần chú ý tên card mạng tương ứng trên hệ thống của bạn để dễ thực thi lệnh. Ví dụ: trên Linux init system sẽ là card ‘eth0‘, trên Linux systemd sẽ thường là dạng card name ‘enp0s3‘ và các loại tên card mạng khác. Bạn có thể liệt kê tên card mạng bằng lệnh đơn giản sau :

hay

 
1. Cách 1 với file system hệ thống

– Dựa trên các file thông tin hệ thống liên quan đến card mạng.

hoặc

 
– Nếu bạn nhận được output là ‘1‘, điều đó chứng tỏ card mạng ‘eth0‘ đã được nối dây mạng và kết nối thành công với switch nên trạng thái tương ứng với UP. Ngược lại kết quả output là ‘0‘, thì chứng tỏ trạng thái dây mạng với card đã DOWN.

– Bạn cũng có thể kiểm tra qua file thông tin sau. Nếu ra kết quả là ‘up‘ thì card mạng đó đã kết nối thành công với Switch, còn nếu kết quả là ‘down‘ thì chứng tỏ card mạng của bạn đang bị lỏng dây mạng hoặc chưa được kết nối dây mạng.

hoặc

 
2. Cách 2 với lệnh ‘ethtool’

– Bạn có thể sử dụng một công cụ tên là ‘ethtool‘ được cài đặt mặc định trên nhiều hệ thống Linux và các bản phân phối. Công cụ ‘ethtool‘ sẽ được sử dụng để truy xuất thông tin và kiểm tra/kiểm soát các cấu hình thiết bị driver và các mạng.

 
– Ở đây giá trị output bạn cần quan tâm là ‘Link detected:‘ , nếu kết quả là ‘yes‘ thì card mạng đang up. Còn nếu kết quả là ‘no’ thì card mạng đang down.

 
3. Cách 3 với lệnh ‘ip’

– Cách này cực kì đơn giản và phổ biến, đó là bạn có thể sử dụng công cụ lệnh ‘ip‘ để kiểm tra vấn đề UP/DOWN của card mạng. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh ‘ifconfig‘ để thực hiện điều tương tự.

 
– Bạn thấy ở phần ‘eth0‘ giá trị state ‘UP‘ thể hiện card mạng đã được kết nối cắm dây mạng. Còn nếu ‘DOWN‘ thì thể hiện card mạng đã down.

Nếu còn cách nào hay ho hơn và tiện hơn thì bình luận ở dưới nè.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here